"ดอยตุง" นำร่องคัดแยกขยะครบวงจรลดได้ร้อยละ 20 | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

"ดอยตุง" นำร่องคัดแยกขยะครบวงจรลดได้ร้อยละ 20

สิ่งแวดล้อม
26 ม.ค. 60
16:53
1,111
Logo Thai PBS
"ดอยตุง" นำร่องคัดแยกขยะครบวงจรลดได้ร้อยละ 20
มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ตั้งเป้าแปรรูปขยะมูลฝอยให้มีมูลค่าเพิ่ม หลังพบปริมาณขยะเพิ่มจากนักท่องเที่ยวเฉลี่ยปีละ 30-40 ตัน รณรงค์คัดแยกประเภทจากต้นทาง ลงถังขยะที่จัดรองรับ

วันนี้( 26 ม.ค.2560) ม.ล.ดิศปนัดดา ดิศกุล รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ กล่าวถึงระบบการบริหารจัดการปริมาณขยะมูลฝอยในโครงการพัฒนาดอยตุง(พื้นที่ทรงงาน) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงราย ว่า ภาพรวมในแต่ละปีดอยตุงมีปริมาณขยะสูงมากถึง 30-40 ตัน โดยเฉพาะฤดูกาลท่องเที่ยวจะมีขยะมากกว่าช่วงเวลาปกติ

ทำให้ดอยตุงได้วางระบบจัดการขยะใหม่ ซึ่งในปีที่ผ่านมาได้นำขยะไปทิ้งในบ่อฝั่งกลบเพียงแค่ร้อยละ 20 ของปริมาณขยะทั้งหมดขยะร้อยละ 80 ได้ดำเนินการแยกขยะและนำไปรีไซเคิลใหม่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทำให้ปีนี้ดอยตุง ตั้งเป้าจะไม่ส่งปริมาณขยะทั้งหมดไปกำจัดในบ่อฝังกลบขยะ แต่จะนำขยะในพื้นที่ดอยตุงมาแยกขยะ เพื่อนำไปจำหน่าย ทำปุ๋ย

 

 

ส่วนขยะสารพิษจะนำไปทำลายทิ้งและเผาในกระบวนการปลอดภัยและไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมและไม่ก่อให้เกิดมลพิษ ทั้งนี้ ดอยตุง ได้ก่อสร้างโรงกำจัดขยะมูลฝอยขึ้นเองในการกำจัดขยะในพื้นที่อย่างถูกวิธี ด้วยการเริ่มจ้างชาวบ้านในพื้นที่มาแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง เช่น ขยะในห้องอาหาร แล้วนำเศษอาหารไปทำปุ๋ย ปลูกผัก เลี้ยงไส้เดือน  


รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ บอกว่า นอกจากนี้ ดอยตุง ได้กำหนดให้ร้านค้าแต่ละร้านใช้ภาชนะและถุงเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและสามารถย่อยสลายได้ทั้งหมด โดยทีมเจ้าหน้าที่ของดอยตุง จะแยกขยะที่ปลายทางเองทั้งหมด ทั้งนี้ ระบบการจัดการขยะที่ดีทุกที่สามารถทำได้อยู่ที่ว่าดำเนินการจริงจังแค่ไหนในการคัดแยกขยะ เพราะทุกที่สามารถแปรรูปขยะทุกชิ้นเป็นเงินได้

ข่าวที่เกี่ยวข้อง