สนช. เร่งพิจารณาร่างฯงบเพิ่มเติม อีก 1.9 แสนล้านบาท | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

สนช. เร่งพิจารณาร่างฯงบเพิ่มเติม อีก 1.9 แสนล้านบาท

เศรษฐกิจ
27 ม.ค. 60
12:38
141
Logo Thai PBS
สนช. เร่งพิจารณาร่างฯงบเพิ่มเติม อีก 1.9 แสนล้านบาท
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ พิจารณาเม็ดเงินงบประมาณรายจ่ายปี 2560 เพิ่มอีก 1.9 แสนล้านบาทให้จบวันนี้ เตรียมใช้กระตุ้นเศรษฐกิจ-แก้ปัญหาน้ำท่วมภาคใต้ ระบุต้องกู้เงินเพิ่ม 1.6 แสนล้านบาท

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันนี้ (27 ม.ค.2560) สภานิติบัญญัติแห่งชาติ หรือ สนช. จะพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณปี 2560 จำนวน 190,000 ล้านบาท เพื่อนำเม็ดเงินงบประมาณเพิ่มเติมก้อนนี้ ไปเบิกจ่ายตามแผนงานบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ

ภายใต้แผนงานนี้ เม็ดเงินงบเพิ่มเติม 190,000 ล้านบาท จะนำไปแบ่งจ่ายกับ 5 กลุ่มงานหลัก โดย 1 ใน 5 กลุ่มงานนั้น คืองบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ที่จะนำไปช่วยเหลือผู้มีรายได้ไม่เงิน 30,000 บาทต่อปี และผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้

โดยเม็ดเงินงบดังกล่าว จะเป็นการกู้เพิ่ม 160,000 ล้านบาท ซึ่งจะทำให้งบขาดดุลของปีงบประมาณ 2560 เพิ่มขึ้นเป็น 555,000 ล้านบาท จากเดิมอยู่ที่ 390,000 ล้านบาท โดยกระทรวงการคลังยืนยันแล้วว่าจะไม่กระทบกับหนี้สาธารณะ พร้อมคาดว่าหลังจากผ่านความเห็นชอบของ สนช.แล้ว จะมีเม็ดเงินลงสู่ระบบได้ภายในไตรมาสแรกของปีนี้

 

สำหรับแผนการเบิกจ่ายงบประมาณเพิ่มเติมนี้ จะเป็นตามแผนงานบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ โดยแบ่งออกเป็น 5 กลุ่ม คือ แผนบูรณาการสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ เช่น โครงการตามแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ กองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ

นอกจากนี้ยังมีกองทุนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศสำหรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย กองทุนหมู่บ้านและชุมชนหมู่บ้าน รวมทั้งรายจ่ายเพื่อชดเชยเงินคงคลัง และงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เช่น งบช่วยอุทกภัยภาคใต้ งบช่วยเหลือผู้มีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาทต่อปี

ทั้งนี้กรอบวงเงินงบกลางนี้ ตามร่างกฎหมายกำหนดวงเงินงบประมาณไว้ 22,921 ล้านบาท และจากความเห็นชอบของคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ หรือ วิป สนช. เห็นควรพิจารณาร่างกฎหมายฉบับนี้ แบบ 3 วาระรวด เพื่อให้แล้วเสร็จภายในวันนี้

ข่าวที่เกี่ยวข้อง