ไทยยังไม่พบโรคไข้หวัดนกระบาด ไม่ประมาท สั่งทุกพื้นที่เฝ้าระวังใกล้ชิด | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

ไทยยังไม่พบโรคไข้หวัดนกระบาด ไม่ประมาท สั่งทุกพื้นที่เฝ้าระวังใกล้ชิด

สังคม
28 ม.ค. 60
17:20
482
Logo Thai PBS
ไทยยังไม่พบโรคไข้หวัดนกระบาด ไม่ประมาท สั่งทุกพื้นที่เฝ้าระวังใกล้ชิด
ข้อมูลจากองค์การอนามัยโลก พบว่าตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนปีที่ผ่านมา เชื้อไวรัสไข้หวัดนกระบาดเกือบ 40 ประเทศทั่วโลก ทั้งในฟาร์มสัตว์ปีกและในสัตว์ปีกที่อาศัยอยู่ตามธรรมชาติ ขณะที่ประเทศไทยยังไม่พบการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดนก ตั้งแต่ปี 2549

วันนี้ (28 ม.ค.2560) ผู้สื่อข่าวรายว่า รายงานข้อมูลจากสำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่กรมควบคุมโรค ระบุว่าตั้งแต่ปี 2549 ประเทศไทย ยังไม่พบการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดนก ขณะนี้จึงไม่จำเป็นต้องยกระดับการเฝ้าระวังระดับสูงสุดเหมือนในบางประเทศ แต่เพื่อความไม่ประมาทจึงต้องเฝ้าระวังการแพร่ระบาดอย่างใกล้ชิด ให้กรมปศุสัตว์เฝ้าระวังการระบาดของโรคในประเทศเพื่อนบ้านและภูมิภาคใกล้เคียง ด้วยวิธีการคัดกรองสัตว์ปีกป่วย-ตาย ตามแนวชายแดน ลดความเสี่ยงการระบาดโรคไข้หวัดนก

ข้อมูลจากองค์การอนามัยโลกระบุว่า ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนปีที่ผ่านมา พบการระบาดของเชื้อไวรัสไข้หวัดนกเกือบ 40 ประเทศทั่วโลก ทั้งในฟาร์มสัตว์ปีกและในสัตว์ปีกที่อาศัยอยู่ตามธรรมชาติ

ในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา รายงานการแพร่ระบาดของเชื้อไข้หวัดนก ยังพบในฟาร์มสัตว์ปีกหลายประเทศ ทั้งในทวีปยุโรป แอฟริกา และเอเชีย ส่วนใหญ่เชื้อไวรัสสายพันธุ์ต่างๆ ที่แพร่ระบาด มักจะไม่มีความรุนแรงต่อมนุษย์

แม้ปัจจุบันมีไวรัสไข้หวัดนกแพร่ระบาดอย่างน้อย 6 สายพันธุ์ หลายพื้นที่ทั่วโลก แต่ยังไม่พบสาเหตุที่แน่ชัดของการแพร่ระบาดซ้ำซ้อน รวมถึงการกลายพันธุ์ของไวรัส

ขณะที่ประเทศจีนพบไข้หวัดนกสายพันธุ์ H7N9 แพร่ระบาดทั้งในสัตว์ปีกและในมนุษย์ นับตั้งแต่ปี 2556 พบการระบาดในมนุษย์แล้ว กว่า 900 คน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง