"ธัญญา" ประกาศต้านทุจริต ล้างภาพกรมอุทยานฯ "ปัญหาเงินรายได้-วิ่งตำแหน่ง"

สิ่งแวดล้อม
31 ม.ค. 60
12:23
960
Logo Thai PBS
"ธัญญา" ประกาศต้านทุจริต ล้างภาพกรมอุทยานฯ "ปัญหาเงินรายได้-วิ่งตำแหน่ง"
กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช ประกาศต้านทุจริตหวังล้างภาพเก่า ปัญหาเงินรายได้ วิ่งเต้นตำแหน่ง

วันนี้ (31ม.ค.2560) นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช เป็นประธานนำข้าราชการกรมอุทยานกว่า 100 คนที่ส่วนกลางและผ่านระบบวีดีโอคอนเฟอร์เรนไปยังสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1-16 ทั่วประเทศ ประกาศเจตจำนงการทำงานต่อสาธารณชนด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และโปร่งใส ภายใต้แนวทาง"ต่อต้านการทุจริต ทุกภารกิจโปร่งใส"

นายธัญญา กล่าวว่า สำหรับแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสจะมีทั้งหมด 6 ด้านคือ ด้านความโปร่งใส ด้านความพร้อมรับผิด ด้านความปลอดภัยการทุจริตในการปฏิบัติงาน ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร ด้านคุณธรรมการทำงานในหน่วยงานและการสื่อสารภายในหน่วยงาน ซึ่งแนวทางนี้ไม่ใช่การปฎิบัติตามกรอบที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ต้องการให้ข้าราชการบริหารงานแบบโปร่งใสเท่านั้น แต่กรมอุทยานฯซึ่งมีภาพลักษณ์ที่คนมองว่า มีปัญหาทั้งกรณีปัญหาเงินรายได้ การแต่งตั้งโยกย้าย และผลประโยชน์อื่นๆจะต้องทำให้หมดไป

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายธัญญา นำข้าราชการทำกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์และชูป้ายข้อความต่อต้านคอรัปชั่นผ่านระบบวีดีโอคอนเฟอร์เรนไปยังสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ทั้ง 16 แห่งด้วย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง