ครูล่า 50,000 ชื่อ ปลด รมว.ศธ.ปมให้คนไร้ตั๋วครูสมัครครูผู้ช่วยได้ | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

ครูล่า 50,000 ชื่อ ปลด รมว.ศธ.ปมให้คนไร้ตั๋วครูสมัครครูผู้ช่วยได้

สังคม
27 มี.ค. 60
12:16
681
Logo Thai PBS
ครูล่า 50,000 ชื่อ ปลด รมว.ศธ.ปมให้คนไร้ตั๋วครูสมัครครูผู้ช่วยได้
นักวิชาการไม่เห็นด้วยกรณีให้ผู้ไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู สอบบรรจุเป็นครูผู้ช่วยได้ ชี้ไทยยังไม่ขาดแคลนครู ขณะที่กลุ่มครูเร่งรวบรวม 50,000 รายชื่อ เสนอปลดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พ้นตำแหน่ง

จากกรณี นพ.ธีรเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ แถลงเหตุผลที่เปิดให้ผู้ไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู สามารถสอบบรรจุเป็นครูผู้ช่วยได้ก่อนแล้วค่อยดำเนินการให้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูภายหลัง โดยให้เหตุผลว่าในอีก 10 ปีข้างหน้าจะมีครูเกษียณอายุ 270,000 คน

วันนี้ (27 มี.ค.2560) ผศ.รัฐกรณ์ คิดการ อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประธานที่ประชุมประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการแห่งประเทศไทย กล่าวว่า แม้อีก 10 ปี จะมีครูเกษียณอายุ 270,000 คน ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการระบุ แต่ก็ไม่ได้เกษียณพร้อมกัน จึงไม่จำเป็นต้องใช้วิธีเอาคนที่ไม่ได้จบสายครูมาสอบเป็นครูและควรให้ความสำคัญในการเลือกบุคลากรที่มุ่งมั่นตั้งใจเข้ามาเรียนครูตั้งแต่แรกมากกว่า วิธีการที่จะเอาคนที่ไม่ได้จบสายครูมาสอบเป็นครู ซึ่งการสอบบรรจุนั้นเป็นการวัดความรู้ในเชิงวิชาการเท่านั้น ไม่ได้วัดทักษะความเป็นครู และคุณธรรมจริยธรรม รวมถึงจิตวิญญาณความเป็นครู

ขณะที่กลุ่มนักวิชาการ กลุ่มอาจารย์จากคณะครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ ที่ไม่เห็นด้วยกับแนวคิดนี้ ได้รวบรวม 50,000 รายชื่อ เสนอ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ให้ปลดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พ้นจากตำแหน่ง เนื่องจากมองว่าเป็นวิธีการที่ทำลายขวัญและกำลังใจครูอย่างมาก

ก่อนหน้านี้ น.ท.สุมิตร สุวรรณ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ระบุว่า มติดังกล่าวสวนทางกับการปฏิรูปการศึกษาปี 2542 ที่ต้องการยกระดับวิชาชีพครูให้เป็นวิชาชีพชั้นสูง โดยให้เรียนหลักสูตรครู 5 ปี เพื่อบ่มเพาะและอบรมให้เด็กที่เรียนมีจิตวิญญาณความเป็นครูอย่างแท้จริง อย่างไรก็ตาม ตนเองเห็นว่ายังไม่ได้ขาดแคลนครูจนต้องใช้วิธีการดังกล่าว พร้อมเสนอให้กระทรวงศึกษาธิการ หาวิธีการคัดเลือกคนเก่งให้สนใจมาเป็นครูเพิ่มมากขึ้น และเมื่อเรียนจบแล้วก็เร่งบรรจุกลับไปเป็นครูในท้องถิ่นของตนเอง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง