ให้นายจ้างแจ้งตรวจสัญชาติแรงงานเมียนมา ภายใน 31 มี.ค.ปี 61 | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

ให้นายจ้างแจ้งตรวจสัญชาติแรงงานเมียนมา ภายใน 31 มี.ค.ปี 61

สังคม
9 พ.ค. 60
11:50
2,161
Logo Thai PBS
ให้นายจ้างแจ้งตรวจสัญชาติแรงงานเมียนมา ภายใน 31 มี.ค.ปี 61
กรมการจัดหางาน ย้ำนายจ้างที่จ้างแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา รีบพาแรงงานไปตรวจสัญชาติเพื่อรับเอกสารรับรองบุคคล (CI) และรับการตรวจลงตราวีซ่าเพื่อเปลี่ยนสถานะให้เป็นแรงงานที่เข้าเมืองถูกกฎหมาย และยื่นขอใบอนุญาตทำงานให้แล้วเสร็จก่อนวันที่ 31 มี.ค.61

วันนี้ (9 พ.ค.2560) นายวรานนท์ ปีติวรรณ อธิบดีกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน แจ้งว่า แรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา และผู้ติดตามที่ถือบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย(บัตรชมพู) ที่ใบอนุญาตทำงานจะหมดอายุในวันที่ 1 พ.ย.2560 และวันที่ 31 มี.ค.2561 จะต้องรีบไปดำเนินการตรวจสัญชาติกับทางการเมียนมา เพื่อรับเอกสารรับรองบุคคล (CI) และตรวจลงตรา (VISA) และประทับตราอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร และขออนุญาตทำงานก่อนวันที่ 1 พ.ย.2560 และ 31 มี.ค.2561 ซึ่งเป็นวันสิ้นสุดการอนุญาต

ขั้นตอนการตรวจสัญชาติคือ แรงงานขอหนังสือออกนอกพื้นที่จังหวัด ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัด และนำบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย(บัตรชมพู) ยื่นชำระค่าธรรมเนียมผ่านทางเคาน์เตอร์เซอร์วิส ที่ 7-Eleven ซึ่งสามารถเลือกสถานที่ที่ประสงค์จะไปตรวจสัญชาติได้ และเดินทางไปตามกำหนด พร้อมนำใบเสร็จรับเงินและบัตรสีชมพูไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ ณ สถานที่ตรวจสัญชาติ โดยเปิดดำเนินการระหว่างวันจันทร์-เสาร์ เวลา 08.30 – 16.30 น. ให้บริการ จำนวน 6 ศูนย์ 5 จังหวัด คือ 1.จ.สมุทรสาคร เลขที่ 69/30 หมู่ 1 ต.มหาชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร และสถานีขนส่งจ.สมุทรสาคร เทศบาลต.ท่าจีน อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 2.จ.สมุทรปราการ เลขที่ 1467 หมู่ 1 ถนนเทพารักษ์ ต.เทพารักษ์ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 3.จ.เชียงราย เลขที่ 9 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย 4.จ.ตาก เลขที่ 298 หมู่ 2 ต.พระธาตุผาแดง อ.แม่สอด จ.ตาก 5.จ.ระนอง เลขที่ 89/150 ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.ระนอง

จากนั้นเมื่อแรงงานได้รับ CI แล้ว ให้รีบไปตรวจลงตรา (VISA) Non L-A ณ สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัด และยื่นขอใบอนุญาตทำงานกับสำนักงานจัดหางานจังหวัดที่เป็นที่ตั้งของสถานที่ทำงานภายใน 15 วัน หลังจากได้รับการตรวจลงตรา (VISA)

ภายหลังจากระยะเวลาการอนุญาตทำงานสิ้นสุด หากพบว่านายจ้างจ้างแรงงานต่างด้าวฯ ที่ไม่มีใบอนุญาตทำงาน จะมีความผิดตามกฎหมาย ซึ่งหากพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. .... มีผลบังคับใช้แล้ว นายจ้างที่จ้างแรงงานต่างด้าวทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตจะมีโทษปรับตั้งแต่ 400,000 - 800,000 บาท ต่อคนต่างด้าวที่จ้างหนึ่งคน ส่วนแรงงานต่างด้าวทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตทำงาน จะมีโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับ 2,000 - 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค. – 8 พ.ค. พ.ศ.2560 พบว่า มีแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมาชำระเงินผ่าน counter service จำนวน 123,902 คน ได้รับเล่ม CI แล้วจำนวน 100,411 คน ในขณะที่มีแรงงานเมียนมาจดทะเบียนบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย(บัตรชมพู)ในประเทศไทยทั้งหมด จำนวน 788,007 คน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง