โปรดเกล้าฯ ให้ "พล.อ.ต.ธนพันธุ์ หร่ายเจริญ" กลับเข้ารับราชการ

สังคม
15 พ.ค. 60
18:48
11,544
Logo Thai PBS
โปรดเกล้าฯ ให้ "พล.อ.ต.ธนพันธุ์ หร่ายเจริญ" กลับเข้ารับราชการ
โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พล.อ.ต.ธนพันธุ์ หร่ายเจริญ กลับเข้ารับราชการสนองพระเดชพระคุณ ตําแหน่งผู้ชํานาญการสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

วันนี้ (15 พ.ค.2560) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่องให้นายทหารกลับเข้ารับราชการ โดยมีรายละเอียดดังนี้

มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พล.อ.ต.ธนพันธุ์ หร่ายเจริญ นายทหารนอกกอง สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม กลับเข้ารับราชการสนองพระเดชพระคุณ ในตําแหน่งผู้ชํานาญการสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตรา พล.อ.ต.) ตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค.2560

ประกาศ ณ วันที่ 21 เม.ย.2560

ผู้รับสนองพระราชโองการ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

ข่าวที่เกี่ยวข้อง