โปรดเกล้าฯ ให้ "พล.อ.ต.ธนพันธุ์ หร่ายเจริญ" กลับเข้ารับราชการ

สังคม
15 พ.ค. 60
18:48
11,502
Logo Thai PBS
โปรดเกล้าฯ ให้ "พล.อ.ต.ธนพันธุ์ หร่ายเจริญ" กลับเข้ารับราชการ
อ่านข่าวให้ฟัง
00:00อ่านข่าวให้ฟังโดย Botnoi Voice เว็บแอปพลิเคชันสำหรับสร้างเสียงจากข้อความด้วย AI (Text to Speech)

โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พล.อ.ต.ธนพันธุ์ หร่ายเจริญ กลับเข้ารับราชการสนองพระเดชพระคุณ ตําแหน่งผู้ชํานาญการสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

วันนี้ (15 พ.ค.2560) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่องให้นายทหารกลับเข้ารับราชการ โดยมีรายละเอียดดังนี้

มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พล.อ.ต.ธนพันธุ์ หร่ายเจริญ นายทหารนอกกอง สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม กลับเข้ารับราชการสนองพระเดชพระคุณ ในตําแหน่งผู้ชํานาญการสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตรา พล.อ.ต.) ตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค.2560

ประกาศ ณ วันที่ 21 เม.ย.2560

ผู้รับสนองพระราชโองการ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวสำหรับคุณ

เรื่องที่คุณอาจจะสนใจ