ภาคประชาชนค้านแก้กฎหมายหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

ภาคประชาชนค้านแก้กฎหมายหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

สังคม
18 พ.ค. 60
12:04
488
Logo Thai PBS
ภาคประชาชนค้านแก้กฎหมายหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
เครือข่ายภาคประชาชนและกลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพ ยื่นหนังสือให้ยุติกระบวนการแก้กฎหมายหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เพราะเชื่อว่ากระทบกับการซื้อยารวมของประเทศ และเป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ให้บริการมากกว่าประชาชน

วันนี้ (18 พ.ค.2560) ช่วงเช้าที่ผ่านมาเครือข่ายภาคประชาชนและกลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพกว่า 70 คน จากทั่วประเทศ ยื่นหนังสือคัดค้านแก้กฎหมายหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ต่อศาสตราจารย์คลินิก เกียรติคุณ นายแพทย์ ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่ากระทรวงสาธารณสุข ให้ยุติกระบวนการแก้กฎหมายฉบับนี้ เพราะไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา 77 ขาดการมีส่วนร่วมจากภาคประชาน

ตัวแทนกลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพ เปิดเผยว่า ขณะนี้มี 52 องค์กรเครือข่าย ไม่เห็นด้วยกับการแก้กฎหมายฉบับนี้ เพราะมีหลักฐานชัดว่าขาดธรรมภิบาล ตั้งแต่การคัดเลือกคณะกรรมการ โดยมีสัดส่วนของผู้บริการภายใต้กระทรวงสาธารณสุขมากถึง 12 คน จาก 26 คน และมีภาคประชาชนเพียง 2 คนเท่านั้น จึงทำให้พวกเขาเชื่อว่า หากแก้กฎหมายจะส่งผลกระทบไปถึงประชาชนที่อยู่ในระบบกว่า 48 ล้านคน รวมทั้งจะกระทบไปถึงระบบการต่อรองซื้อยาของสำนักกงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ที่จะไม่มีอำนาจในการซื้อยารวมของประเทศในราคาถูกลงได้อีก ทำให้ประชาชนต้องแบกรับภาระจ่ายค่ายาที่สูงขึ้น โดยเฉพาะยาราคาแพงยา เช่นยารักษาโรคมะเร็ง ต้านไวรัสเอชไอวี น้ำยาล้างไต

ขณะที่รัฐมนตรีว่ากระทรวงสาธารณสุขยืนยันว่า การแก้กฎหมายหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เป็นการแก้เพื่อให้ปัญหาการใช้สิทธิการรักษาในระบบหลักประกันสุขภาพของประชาชนลดน้อยลงกว่าปัจจุบัน โดยการเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นจะเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วน โดยเฉพาะภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมกระบวนการแก้กฎหมายอย่างทั่วถึงและเป็นธรรมอย่างแน่นอน เพื่อให้เกิดความโปร่งใส

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง