เรียกร้อง "นายกรัฐมนตรี" ยุติแก้กฎหมายบัตรทอง | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

เรียกร้อง "นายกรัฐมนตรี" ยุติแก้กฎหมายบัตรทอง

สังคม
6 มิ.ย. 60
13:46
407
Logo Thai PBS
เรียกร้อง "นายกรัฐมนตรี" ยุติแก้กฎหมายบัตรทอง
กลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพ กว่า1,000 คน รวมตัวที่หน้ายูเอ็น ยื่นหนังสือต่อนายกรัฐมนตรี ขอให้ยุติการแก้ไขกฎหมายหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ชี้ขาดการมีส่วนร่วมจากประชาชน และลดทอนโอกาสประชาชนเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพ

วันนี้ (6 มิ.ย.2560) เครือข่ายประชาชน และกลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพทั่วประเทศกว่า 1,000 คน รวมตัวกันบริเวณหน้าสำนักงานสหประชาชาติ หรือ ยูเอ็น เปิดเวทีชี้แจงการออกมาเคลื่อนไหวขอให้ยุติการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปี 2545 ก่อนจะเข้ายื่นหนังสือถึงพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่สำนักงาน กพ. ท่ามกลางกำลังตำรวจดูแลอย่างเข้มงวด

นายนิมิตร์ เทียนอุดม กลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพ บอกว่า การแก้กฎหมายฉบับนี้เห็นชัดว่า ต้องการจำกัดช่องทางการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ตั้งแต่การคัดเลือกกรรมการแก้ไขกฎหมาย โดยมีสัดส่วนของผู้ให้บริการมากถึง 12 คน จาก 26 คน ขณะที่ภาคประชาชนมีเพียง 2 คนเท่านั้น ซึ่งเจตนาโน้มเอียง และเอื้อประโยชน์ให้กระทรวงสาธารณสุข

 


อีกประเด็นที่เครือข่ายมีความกังวล คือ การปรับแก้ลดบทบาท สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือ สปสช. ไม่ให้มีอำนาจเจรจาต่อรองราคายา และจัดซื้อยา แต่ให้กระทรวงสาธารณสุข เป็นผู้จัดซื้อยาเอง ทำให้เกิดความยุ่งยาก ยามีราคาแพง และอาจส่งผลกระทบต่อการเข้าถึงโอกาสรักษาพยาบาลของประชาชนในสิทธิ์บัตรทอง จำนวน 48 ล้านคน

โดยเห็นว่า กระทรวงสาธารณสุข จะใช้อำนาจกฎหมายใด มาจัดซื้อยาด้วยงบประมาณของ กองทุนหลักประกันสุขภาพ และตลอดระยะเวลา 15 ปีที่ผ่านมา ก็มีระบบบริหารยาที่ดีอยู่แล้วหากจะปรับปรุงควรให้สอดคล้องจากที่เคยดำเนินการมา


จึงยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี เรียกร้องให้นายกรัฐมนตรี พิจารณายุติการแก้กฎหมายฉบับนี้ และเริ่มต้นกระบวนการใหม่ทั้งหมด โดยเปิดโอกาสให้ภาคประชาชนเข้ามีส่วนร่วม เปิดรับฟังความคิดเห็นอย่างทั่วถึง และเป็นธรรมต่อการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายฉบับนี้

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง