มท.เตรียมงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

มท.เตรียมงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

สังคม
7 มิ.ย. 60
16:15
5,631
Logo Thai PBS
มท.เตรียมงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
กระทรวงมหาดไทยแจ้งทุกจังหวัดเตรียมความพร้อมจัดงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560

วันนี้ (7 มิ.ย.2560) นายชยพล ธิติศักดิ์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ในฐานะโฆษกกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า ด้วยในการประชุมหารือการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560 เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2560 ซึ่งมีปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ที่ประชุมมีความเห็นว่า เนื่องจากขณะนี้ยังอยู่ในระหว่างเตรียมการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาท สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จึงเห็นสมควรจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในลักษณะเป็นพิธี หรือกิจกรรมการถวายพระพรชัยมงคล และถวายเป็นพระราชกุศล รวมทั้งกิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์ และให้หน่วยงานต่าง ๆ ไปจัดเตรียมกิจกรรมที่มีความพร้อมในการดำเนินการ เพื่อให้การจัดงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560 เป็นไปอย่างสมพระเกียรติ และเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ตามมติที่ประชุมข้างต้น กระทรวงมหาดไทยจึงได้แจ้งไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดเตรียมความพร้อมในการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ โดยให้ดำเนินการจัดพิธีทางศาสนา 5 ศาสนา ถวายพระพรชัยมงคล และถวายพระราชกุศลพร้อมกันทั่วประเทศ ณ ศาลากลางจังหวัด การจัดนิทรรศการพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ และดำเนินการจัดกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ อาทิ การรับบริจาคโลหิต การทำความสะอาดพื้นที่ชุมชน ตลาดชุมชน และการปลูกป่าทดแทน เป็นต้น โดยพิจารณาตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่

นายชยพล กล่าวว่า การจัดกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ในครั้งนี้ เป็นการจัดกิจกรรมที่แสดงถึงความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจของพี่น้องประชาชนคนไทยทุกภาคส่วนทั่วประเทศ เพื่อร่วมเทิดพระเกียรติและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย