คณะอนุกรรมการปรองดอง เร่งจัดทำร่างสัญญาประชาคม คาดเสร็จภายในเดือนนี้ | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

คณะอนุกรรมการปรองดอง เร่งจัดทำร่างสัญญาประชาคม คาดเสร็จภายในเดือนนี้

การเมือง
12 มิ.ย. 60
13:44
172
Logo Thai PBS
คณะอนุกรรมการปรองดอง เร่งจัดทำร่างสัญญาประชาคม คาดเสร็จภายในเดือนนี้
คณะอนุกรรมการปรองดองชุดที่ 3 ประชุมเร่งจัดทำร่างสัญญาประชาคมให้เสร็จสมบูรณ์ภายในมิถุนายนนี้ เพื่อเปิดรับฟังความคิดเห็นประชาชนผ่านเวทีสาธารณะที่จะจัดขึ้นในทุกภูมิภาค


​​วันนี้ (12 มิ.ย.2560) พ.อ.หญิง ศิริจันทร์ งาทอง รองโฆษกกองทัพบก ระบุว่า พล.อ.เฉลิมชัย สิทธิสาท ผู้บัญชาการทหารบกในฐานะประธานคณะอนุกรรมการ จัดทำข้อเสนอกระบวนการเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง หรือ คณะอนุกรรมการชุดที่ 3 เป็นประธาน การประชุมคณะอนุกรรมการฯ ณ กองบัญชาการกองทัพบก โดยหลังจากที่ได้รับ “เอกสารความเห็นร่วมเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง” จาก คณะอนุกรรมการชุดที่ 2 เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา คณะอนุกรรมการชุดที่ 3 โดยคณะทำงานกลุ่มย่อยได้นำข้อมูลดังกล่าวมาจัดทำเป็นร่างสัญญาประชาคมเบื้องต้น และในวันนี้ได้มีการนำร่างสัญญาประชาคมดังกล่าวมาให้ที่ประชุมพิจารณา

คณะอนุกรรมการได้แสดงความคิดเห็นอย่างกว้างขวางในสาระสำคัญ และถ้อยคำที่จะถูกบรรจุไว้ในสัญญาประชาคม พร้อมทั้งถกแถลงและเสนอความคิดเห็นเพิ่มเติม เพื่อให้สาระสำคัญใน สัญญาประชาคมมีความเหมาะสมและสมบูรณ์ที่สุด และจะมีการหารืออีกครั้งในวันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน 2560 นี้ เพื่อพิจารณาร่างสัญญาประชาคมฉบับแรก ที่คณะอนุกรรมการชุดที่ 3จะนำไปเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการเตรียมการเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดองพิจารณาในวันที่ 19 มิถุนายน 2560 นี้

​​การหารือในวันนี้ พล.อ.เฉลิมชัย สิทธิสาท ระบุว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สังคมให้ความคาดหวังและจะเป็นข้อตกลงร่วมที่จะช่วยให้สังคมไทยอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข จึงขอให้คณะกรรมการได้ใช้เวลาในช่วงต่อจากนี้ประสานการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิด เพื่อให้ได้ข้อยุติในทุกองค์ประกอบของสัญญาประชาคมที่นำไปสู่การยอมรับของทุกฝ่าย หลังจากได้สัญญาประชาคมฉบับแรกแล้ว จะนำไปเปิดเวทีสาธารณะใน 4 ภูมิภาค โดยกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรเป็นหน่วยรับผิดชอบ เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากคนไทยในทุกภูมิภาคต่อร่างสัญญาประชาคมฉบับแรก จากนั้นจะนำความคิดเห็นที่ได้จากเวทีสาธารณะมาปรับปรุง

ร่างสัญญาประชาคมอีกครั้ง เพื่อนำเสนอให้คณะกรรมการเตรียมการเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง และคณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินตามกรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างสามัคคีปรองดอง (ป.ย.ป.) พิจารณาครั้งสุดท้ายก่อนเห็นชอบให้ประกาศเป็นสัญญาประชาคมฉบับสมบูรณ์ต่อไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง