สปท.หนุน "สังศิต" สู้คดีหมิ่นประมาทตำรวจ | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

สปท.หนุน "สังศิต" สู้คดีหมิ่นประมาทตำรวจ

การเมือง
15 มิ.ย. 60
13:40
238
Logo Thai PBS
สปท.หนุน "สังศิต" สู้คดีหมิ่นประมาทตำรวจ
วิป สปท.มีมติสนับสนุนข้อมูลนายสังศิต พิริยะรังสรรค์ สมาชิก สปท. กรณีสำนักงานตำรวจแห่งชาติแจ้งความดำเนินคดีข้อหาหมิ่นประมาท หลังอภิปรายหัวข้อ "ตำรวจไทย มีไว้ทำอะไร" ชี้เจตนานำเสนอข้อมูลวิชาการเพื่อปฏิรูปตำรวจ ป้องปราบการคอรัปชัน

วันนี้ (15 มิ.ย.2560) นายคำนูณ สิทธิสมาน เลขานุการและโฆษกคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (วิป สปท.) แถลงว่า ที่ประชุมมีมติสนับสนุนข้อมูลและการดำเนินการอื่นตามขอบเขตของ สปท. แก่นายสังศิต พิริยะรังสรรค์ สมาชิก สปท. กรณีที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติแจ้งความดำเนินคดีอาญากับนายสังศิต ในข้อหาหมิ่นประมาณด้วยการโฆษณาอภิปรายทางวิชาการหัวข้อ "ตำรวจไทย มีไว้ทำอะไร" เมื่อวันที่ 26 ม.ค.2560 ที่จัดโดยองค์การต่อต้านคอร์รัปชัน โดยระบุว่า การอภิปรายนของนายสังศิต มีเจตนาที่จะนำเสนอข้อมูลเชิงวิชาการเพื่อให้เกิดการปฏิรูปตำรวจ การป้องกันและปรามปรามการคอร์รัปชัน ที่ได้แสดงจุดยืนมาโดยตลอด

ขณะเดียวกัน สปท.แถลงสนับสนุนให้รัฐบาลดำเนินการปฏิรูปตำรวจโดยเร็วตามขั้นตอนในรัฐธรรมนูญ และตามแผนการปฏิรูปกิจการตำรวจที่ สปท.เสนอไปแล้ว 4 แผน ประกอบด้วย การปฏิรูปรับงานบริการประชาชนในการรับแจ้งความและสอบสวน การปฏิรูปความเป็นอิสระในการบริหารงานบุคคลของตำรวจจากการแทรกแซงทางการเมือง การปฏิรูปการวางแนวทางมาตรฐานการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการตำรวจ และการปฏิรูปการมีส่วนร่วมของประชาชนในกิจการตำรวจ ทั้งนี้ สปท.เชื่อว่ารัฐบาลจะตั้งคณะกรรมการปฏิรูปตำรวจได้ภายในกรอบ 1 ปี ตามที่รัฐธรรมนูญกำหนด

นอกจากนี้ วาระการประชุมที่สำคัญของ สปท. ในวันที่ 19 มิ.ย.นี้ คือพิจารณารายงานการปฏิรูปของคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านสังคม เรื่องการปฏิรูประบบบริการจัดการข้อมูลด้านแรงงาน และรายงานของคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา เรื่องการจัดการศึกษาวิถีพุทธเพื่อการปฏิรูปการศึกษา ให้สร้างคนดีมีวินัย ภูมิใจในชาติ สามารถเชี่ยวชาญได้ตามความถนัดของตน และมีความรับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคมและประเทศชาติ ขณะที่วันที่ 20 มิ.ย. จะมีการพิจารณารายงานของคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน เรื่องการพัฒนารูปแบบการดำเนินภารกิจภาครัฐ : การปฏิรูประบบงานอาสาสมัครในภาครัฐ และเรื่องการปฏิรูปโครงสร้างภาครัฐ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ข่าวที่เกี่ยวข้อง