ศาลยกฟ้องคดี "ดีแทค" ขอเพิกถอนคำสั่ง กสทช.ห้ามกำหนดอายุพรีเพด | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

ศาลยกฟ้องคดี "ดีแทค" ขอเพิกถอนคำสั่ง กสทช.ห้ามกำหนดอายุพรีเพด

สังคม
1 ก.ค. 60
08:49
2,831
Logo Thai PBS
ศาลยกฟ้องคดี "ดีแทค" ขอเพิกถอนคำสั่ง กสทช.ห้ามกำหนดอายุพรีเพด
ศาลปกครองกลาง พิพากษายกฟ้องคดี "ดีแทค" ขอเพิกถอนคำสั่ง กสทช.ห้ามกำหนดวันหมดอายุบริการพรีเพด

วันนี้ (1 ก.ค.2560) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 21 มิ.ย.ที่๋ผ่านมา ศาลปกครองกลางพิพากษายกฟ้องกรณี บมจ. โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น (ดีแทค) ขอให้ศาลพิจารณาเพิกถอนประกาศและคำสั่งห้ามผู้ให้บริการกำหนดเงื่อนไขบังคับผู้ใช้มือถือพรีเพดใช้บริการภายในเวลาที่กำหนด หลังศาลพิจารณาแล้วเห็นว่าสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ออกคำสั่งสอดคล้องกับกฎหมาย

ทั้งนี้ ข้อพิพาทดังกล่าวสืบเนื่องจาก กสทช. โดยเลขาธิการ กสทช. มีหนังสือด่วนที่สุด ลงวันที่ 25 เม.ย.2554 แจ้งให้ บมจ. โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น ระงับการกระทำที่เป็นการฝ่าฝืนและไม่ปฏิบัติตามประกาศ กทช. เรื่องมาตรฐานของสัญญาให้บริการโทรคมนาคม พ.ศ.2549 เนื่องจากมีการกำหนดเงื่อนไขระยะเวลาใช้บริการในระบบพรีเพด เช่น เมื่อผู้ใช้บริการเติมเงินจำนวน 50 บาท จะใช้บริการได้ภายใน 5 วัน หรือเมื่อเติมเงินจำนวน 300 บาท จะให้บริการได้ภายใน 30 วัน เป็นต้น การกำหนดเงื่อนไขในลักษณะดังกล่าวถือว่าขัดกับประกาศฯ ข้อ 11 ที่กำหนดว่า การให้บริการโทรคมนาคมในลักษณะที่เรียกเก็บค่าธรรมเนียม หรือค่าบริการเป็นการล่วงหน้า จะต้องไม่มีข้อกำหนดอันมีลักษณะเป็นการบังคับให้ผู้ใช้บริการต้องใช้บริการภายในระยะเวลาที่กำหนด เว้นแต่ผู้ให้บริการจะได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการเป็นการล่วงหน้า

บริษัทฯ ไม่ได้ปฏิบัติตามคำสั่งดังกล่าว เลขาธิการ กสทช. จึงได้มีมาตรการบังคับทางปกครอง โดยกำหนดให้บริษัทฯ ชำระค่าปรับทางปกครองในอัตราวันละ 100,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 30 พ.ค. 2555 เป็นต้นไป จนกว่าบริษัทฯ จะปฏิบัติตามคำสั่ง ซึ่งถึงแม้ว่าในเวลาต่อมา บริษัทฯ จะอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าว แต่ที่ประชุม กทค. ครั้งที่ 23/2555 เมื่อวันที่ 20 มิ.ย.2555 ยังคงมีมติยืนยันตามคำสั่งเดิม จึงเป็นเหตุนำไปสู่การฟ้องร้องคดี

ข่าวที่เกี่ยวข้อง