วันแรก ธ.ก.ส.ขายประกันภัย "นาข้าว"ชดเชยเพิ่มไร่ละ 1,260 บาท | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

วันแรก ธ.ก.ส.ขายประกันภัย "นาข้าว"ชดเชยเพิ่มไร่ละ 1,260 บาท

สิ่งแวดล้อม
1 ก.ค. 60
16:56
3,562
Logo Thai PBS
วันแรก ธ.ก.ส.ขายประกันภัย "นาข้าว"ชดเชยเพิ่มไร่ละ 1,260 บาท
เปิดขายวันแรก "กรมธรรม์" ประกันภัยนาข้าว ลดราคาเบี้ยประกัน แต่ได้รับความคุ้มครองเพิ่มจากเดิมไร่ละ 1,111 บาทเป็น ไร่ละ 1,260 บาท คุ้มครองภัยธรรมชาติ 6 ประเภท เช่น น้ำท่วม น้ำแล้ง ลูกเห็บ ไฟไหม้

วันนี้(1 ก.ค.2560) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เป็นวันแรกที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส. เปิดให้เกษตรกร ซื้อกรมธรรม์ประกันภัยนาข้าว ปีการผลิต 2560 โดยลดค่าเบี้ยประกัน แต่ได้รับความคุ้มครองสูงขึ้น

นายสมบูรณ์ ดาศรี ผอ.ฝ่ายกิจการนโยบายรัฐ ธ.ก.ส. ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนโยบายรัฐ ธ.ก.ส. กล่าวว่า การจ่ายเบี้ยประกันเพียงปีละ 97.37 บาท แต่หากพื้นที่เพาะปลูกได้รับความเสียหายจากภัยธรรมชาติ 6 ประเภท เช่น น้ำท่วม น้ำแล้ง ลูกเห็บ ไฟไหม้ จะได้รับเงินชดเชยไร่ละ 1,260 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีก่อนไร่ละ 1,111 บาท

ส่วนกรณีนาข้าว ได้รับความเสียหายจากศัตรูพืช หรือ โรคระบาด จะได้รับการชดเชยไร่ละ 630 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีก่อน ไร่ละ 555 บาท พร้อมปรับปรุงเกณฑ์การจ่ายเงินชดเชยหลังคณะรัฐมนตรี เห็นชอบให้กระทรวงมหาดไทย ตั้งกรรมการขึ้นมา พิจารณาการจ่ายเงินชดเชยได้ แม้ไม่อยู่พื้นที่ประกาศภัยพิบัติ

ขณะที่นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง หรือ สศค. กล่าวว่า สศค. ตั้งเป้าหมายว่าจะมีเกษตรกร เข้าร่วมโครงการขั้นต่ำ 25 ล้านไร่ พร้อมเร่งศึกษาแนว ทางการรับประกันภัยพืชผลทางการเกษตรรายการอื่นๆ อีก ได้แก่ ข้าวโพดมันสำปะหลัง ผลไม้ และโคนม หลังประเมินว่าการดำเนินโครงการประกันภัยนาข้าวตลอด 2-3 ปีที่ผ่านมา ประสบความสำเร็จไปด้วยดี สามารถบรรเทาความเดือดร้อนเกษตรกรโดยตรง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง