เครือข่ายองค์กรผู้บริโภคจ่อยื่นนายกฯยกเลิกใช้สารเคมีอันตราย 3 ชนิด | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

เครือข่ายองค์กรผู้บริโภคจ่อยื่นนายกฯยกเลิกใช้สารเคมีอันตราย 3 ชนิด

สังคม
19 ก.ย. 60
10:42
696
Logo Thai PBS
 เครือข่ายองค์กรผู้บริโภคจ่อยื่นนายกฯยกเลิกใช้สารเคมีอันตราย 3 ชนิด
วันนี้ (19 ก.ย.2560) เครือข่ายสนับสนุนการแบนสารพิษที่มีอันตรายร้ายแรง จะยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีเพื่อขอให้ยกเลิกการใช้สารเคมีอันตราย 3 ชนิดที่เป็นยาปราบศัตรูพืช และยาฆ่าแมลง ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของประชาชน

วันนี้ (19 ก.ย.2560) เครือข่ายองค์กรผู้บริโภค เตรียมยื่นหนังสือถึงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อให้มีคำสั่ง ให้กรมวิชาการเกษตรยกเลิกและจำกัดการใช้สารพิษที่มีความเสี่ยงสูง

นายบุญยืน ศิริธรรม ประธานสมาคมสหพันธ์องค์กรผู้บริโภค ระบุว่า ต้องการเร่งรัดให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปฎิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนปัญหาการใช้สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชที่มีความเสี่ยงสูงเมื่อวันที่ 5 เม.ย.2560 ที่มี นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธาน

นายพชร แกล้วกล้า ผู้ช่วยเลขาธิการมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค ระบุว่า กรมวิชาการเกษตรสามารถใช้อำนาจตาม พ.ร.บ.วัตถุอันตรายไม่ต่ออายุใบอนุญาตพาราควอตและคลอร์ไพริฟอสได้ ซึ่งพาราควอตเป็นสารเคมีกำจัดวัชพืชที่มีพิษเฉียบพลัน เป็นสาเหตุของโรคพาร์กินสัน ระบบประสาท โดยสามารถซึมเข้าสู่ผิวหนังได้ ส่วนคลอร์ไพริฟอส เป็นยาฆ่าแมลงส่งผลต่อการเจริญเติบโตของสมองเด็ก ส่วนไกลโฟเซต เป็นสารเคมีจำกัดวัชพืชที่องค์การอนามัยโลกประกาศให้เป็นสารก่อมะเร็ง ปัจจุบันมี 48 ประเทศ ทั่วโลกที่มีการยกเลิกการใช้พาราควอตในทางเกษตรแล้ว

กรมวิชาการเกษตร ระบุว่า ไม่มีอำนาจยกเลิกสารดังกล่าว แต่เป็นอำนาจของคณะกรรมการพิจารณาวัตถุอันตรายเป็นผู้พิจารณา ขณะนี้ได้มีการตั้งคณะอนุกรรมการด้านวิชาการ ซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในด้านต่างๆ ร่วมกันพิจารณาข้อมูลจากทุกฝ่ายก่อนที่จะมีการตัดสินว่าจะมีการยกเลิกและจำกัดการใช้สารเคมีทั้ง 3 ชนิด หรือไม่

นายพรศิลป์ พัชรินทร์ตนะกุล นายกสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย ระบุว่า โพสต์ผ่านเฟสบุ๊ค ระบุว่า ที่ผ่านมาเครือข่ายต่อต้านการใช้สารเคมี มีเพียงเสียงคัดค้าน ห้ามใช้สารเคมีอันตราย แต่ไม่มีการสนับสนุนให้เกษตรกร ใช้ระบบการปฎิบัติการทางการเกษตรที่ดีหรือ GAP ซึ่งปัจจุบันไทยมีระบบ GAP หลายมาตรฐาน หากเกษตรกรนำมาใช้จะทำให้ทราบว่ามีการใช้สารเคมีมากน้อยเพียงใด และในวันนี้เครือข่ายสนับสนุนการแบนสารพิษที่มีอันตรายร้ายแรงจะยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีเพื่อขอให้ยกเลิกการใช้ 3 สารเคมีอันตราย โดยตัวแทนเครือข่ายในแต่ละจังหวัดจะร่วมยื่นหนังสือคัดค้านถึงผู้ว่าราชการจังหวัดด้วย

แทนเครือภาคประชาชนในจังหวัดสงขลา กล่าวว่า วันนี้ จะเดินทางเข้ายื่นหนังสือ เรื่องขอให้นายกรัฐมนตรียกเลิกพาราควอต คลอร์ไพริฟอส และจำกัดการใช้ไกลโฟเซต ผ่านศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลา ร่วมกับเครือข่ายทั่วประเทศ เพื่อให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ปฏิเสธการต่อทะเบียนพาราควอตและคลอร์ไพริฟอสที่จะหมดอายุในเดือน ต.ค.นี้ รวมทั้งเพิกถอนทะเบียนของสารพิษดังกล่าว ตามโรดแมป และเพื่อให้มีการยุติการใช้สารดังกล่าวภายในปี 2562 อย่างไม่มีเงื่อนไข