ยูเนสโกถวายราชสดุดีเทิดพระเกียรติ รัชกาลที่ 9 | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

ยูเนสโกถวายราชสดุดีเทิดพระเกียรติ รัชกาลที่ 9

ต่างประเทศ
26 ก.ย. 60
11:50
11,110
Logo Thai PBS
ยูเนสโกถวายราชสดุดีเทิดพระเกียรติ รัชกาลที่ 9
ยูเนสโก ถวายราชสดุดีเทิดพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ 9 ณ องค์การยูเนสโก กรุงปารีส ฝรั่งเศส วันนี้ (26 ก.ย.) เวลา 14.00-15.30 น.

วันนี้ (26 ก.ย.) รายงานข่าวจากองค์การยูเนสโก เปิดเผยว่า ในวันนี้ องค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก (พ.ส.ล.) ร่วมกับ สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงปารีส และ สำนักงานผู้แทนถาวรไทยประจำองค์การยูเนสโก จะมีการประชุมสันติภาพนานาชาติ กันยายน 2560 หรือ International Peace Conference September 2017 ในหัวข้อ การสร้างสังคมแห่งสันติภาพที่ยั่งยืน - มรดกในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช (Creating Sustainable Society of Peace: A legacy of King Bhumibol Adulyadej of Thailand)

โดยการประชุมวันนี้ จัดขึ้นที่สำนักงานใหญ่องค์การยเนสโก กรุงปารีส ตั้งแต่เวลา 09.00 น. นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว เอกอัครราชทูต ผู้แทนถาวรไทยประจำองค์การยูเนสโก กล่าวต้อนรับ จากนั้นเวลา 09.10 น.นางอิริน่า โบโคว่า )Ms.Irina Bokova) ผู้อำนวยการใหญ่องค์การยูเนสโก ขึ้นกล่าวสดุดี ถวายพระราชสักการะแสดงความอาลัยแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

เวลา 09.20 น. นายไมเคิล ว็อป ประธานกรรมการบริหารองค์การยูเนสโก ขึ้นกล่าวสดุดี ถวายพระราชสักการะแสดงความอาลัยแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

เวลา 09.30 น. ผู้แทนถาวรประจำยูเนสโกจากประเทศต่าง ๆ กล่าวสดุดี ถวายพระราชสักการะแสดงความอาลัยแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

เวลา 10.00 น. การแสดงธรรม และพิธีสดับปกรณ์ โดยคณะพระสงฆ์ไทย นำโดย พระพรหมวชิรญาณ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดยานนาวา และพระธรรมทูตไทยในยุโรป รวม 10 รูป
เวลา 10.45 น. Venerable Master Chin Kung ผู้ก่อตั้งกองทุนการศึกษาพระพุทธศาสนา ผู้แทนภาคีสมาชิก พ.ส.ล. ประจำประเทศออสเตรเลีย กล่าวสดุดี ถวายพระราชสักการะแสดงความอาลัยแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

เวลา 10.55 น. Reverend Masamichi Shodo Kobayashi ผู้แทนสหพันธ์พระพุทธศาสนาประเทศญี่ปุ่น ผู้แทนภาคีสมาชิก พ.ส.ล. ประจำประเทศญี่ปุ่น กล่าวสดุดี ถวายพระราชสักการะแสดงความอาลัยแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

เวลา 11.00 น. Venerable Thich Phouc Tan ผู้แทนภาคีสมาชิก พ.ส.ล. ประจำประเทศออสเตรเลีย กล่าวสดุดี ถวายพระราชสักการะแสดงความอาลัยแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

เวลา 11.05 น. Reverend Hoe Seong ผู้แทนภาคีสมาชิก พ.ส.ล. ประจำประเทศเกาหลีใต้ กล่าวสดุดี ถวายพระราชสักการะแสดงความอาลัยแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

เวลา 11.10 น. Dato' Tan Gin Soon ผู้แทนภาคีสมาชิก พ.ส.ล. ประจำประเทศมาเลเซีย กล่าวสดุดี ถวายพระราชสักการะแสดงความอาลัยแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

เวลา 11.15 น. Mr. Padma Jyoti ผู้แทนธรรโมทัยสภา พุทธสมาคมแห่งประเทศเนปาล ผู้แทนภาคีสมาชิก พ.ส.ล. ประจำประเทศเนปาล กล่าวสดุดี ถวายพระราชสักการะแสดงความอาลัยแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

เวลา 11.20 น. นายพัลลภ ไทยอารี ผู้แทนพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย และรองประธาน พ.ส.ล. กล่าวสดุดี ถวายพระราชสักการะแสดงความอาลัยแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

เวลา 14.00 น. จะอยู่อย่างไรในโลกที่แตกเป็นเสี่ยง ๆ – พุทธจริยศาสตร์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช “Guidance for a broken world: the Buddhist Ethics of King Bhumibol of Thailand”
โดย : ศาสตราจารย์ สตีเฟน บี ยัง (Professor Stephen B. Young), Global Executive Director, CAUX ROUND TABLE

เวลา 15.00 น. เศรษฐกิจพอเพียงสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน – พระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเชิงประจักษ์ “Sufficiency Economy to Sustainable Development Goals : His Majesty King Bhumibol Adulyadej’s Compassion in Action”
โดย : ดร. ปรเมธี วิมลศิริ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

เวลา 16.00 น. พระธรรมิกราช : พระราชาแห่งมั่นพัฒนา Dharmikaraja: The Buddhist King - The King of Sustainability”
โดย : พระศากยวงศ์วิสุทธิ์ (พระอนิลมาน ธมฺมสากิโย) อธิการบดีมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาแห่งโลก และอาจารย์ประจำคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

เวลา 17.00 น. พระราชาแห่งนวัตกรรมทางดิจิทอล – การนำเสนอดิจิทอลซฟต์แวร์ จากเรื่องพระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนอะไรสู่พระมหาเจดีย์บรมพุทโธ “King of Digital Innovation : From What did the Buddha teach to Borobudur”
โดย :ศาสตราจารย์ ดร. ตีตัส เลอแบร์ (Professor Dr. Titus Leber) ผู้ผลิตภาพยนตร์ชาวออสเตรีย

 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ช่องหมายเลข 3 เชิญชม รายการพิเศษ "ยูเนสโกถวายราชสดุดีเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร" ณ องค์การยูเนสโก้ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส เวลา 14:00 -15:30 น. วันนี้ด้วย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง