กรมทางหลวงชนบทเผยถนนได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม 17 จังหวัด รวม 60 แห่ง | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

กรมทางหลวงชนบทเผยถนนได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม 17 จังหวัด รวม 60 แห่ง

ภัยพิบัติ
1 พ.ย. 60
08:18
369
Logo Thai PBS
กรมทางหลวงชนบทเผยถนนได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม 17 จังหวัด รวม 60 แห่ง
กรมทางหลวงชนบทเผยมีถนนได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมรวม 17 จังหวัด ได้รับผลกระทบ 47 สายทาง 60 แห่ง ผ่านไม่ได้ 11 สายทาง 11 แห่ง

วันนี้ (1 พ.ย.2560) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กรมทางหลวงชนบทสรุปรายงานสถานการณ์อุทกภัย ซึ่งในปัจจุบัน มีทางหลวงชนบทได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมในพื้นที่ 17 จังหวัด ได้รับผลกระทบ 47 สายทาง 60 แห่ง ผ่านได้ 36 สายทาง 49 แห่ง และผ่านไม่ได้ 11 สายทาง 11 แห่ง
• น้ำท่วมสูง 11 สายทาง 11 แห่ง ได้แก่
-ทางหลวงชนบทสาย นว.3041 แยกทางหลวงหมายเลข 117-บ้านหัวถนน อ.เมือง จ.นครสวรรค์
-ทางหลวงชนบทสาย นว.3102 แยกทางหลวงหมายเลข 117-บ้านเนิน เก้าเลี้ยว,ชุมแสง จ.นครสวรรค์
-ทางหลวงชนบทสาย นว.016 สะพานนิมมานรดี อ.เมือง จ.นครสวรรค์
-ทางหลวงชนบทสาย นว.3099 แยกทางหลวงหมายเลข 333-บ้านยางขาว พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์
-ทางหลวงชนบทสาย สพ.2004 แยกทางหลวงหมายเลข 33-บ้านสุด อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี
-ทางหลวงชนบทสาย อย.5034 แยก ทช.อย.3006 -บ้านทองดอน อ.ลาดบัวหลวง,เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา
-ทางหลวงชนบทสาย อย.019 สะพานข้ามแม่น้ำน้อย อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา
-ทางหลวงชนบทสาย มค.3062 แยกทางหลวงหมายเลข 208-บ้านหนองผือ โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม
-ทางหลวงชนบทสาย ขก.2063 แยกทางหลวงหมายเลข 12-บ้านท่าเรือ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น
-ทางหลวงชนบทสาย ขก.2079 แยกทางหลวง – บ้านหนองแสง อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น
-ทางหลวงชนบทสาย ขก.1027 แยกทางหลวงหมายเลข 2-บ้านโคกท่า อ.เมือง จ.ขอนแก่น

 

 

ส่วนข้อมูลสะสมตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. – 31 ต.ค.2560 ทางหลวงชนบทประสบอุทกภัย 47 จังหวัด ได้รับผลกระทบ 347 สายทาง เข้าสู่ภาวะปกติ 300 สายทาง คงเหลือที่ได้รับผลกระทบ 47 สายทาง ซึ่งได้ดำเนินการติดตั้งป้ายเตือนประชาชนในการสัญจรด้วยความระมัดระวังแล้ว เช่น หมวดบำรุงทางหลวงชนบทบางมูลนาก ติดตั้งป้ายเตือนและปักเสาขาว-แดง แสดงแนวเขตเฝ้าระวังในการสัญจรผ่านเขตพื้นที่น้ำท่วมบนถนนทางหลวงชนบท
จำนวน 2 สายทาง ได้แก่ ทางหลวงชนบทสาย พจ.4011 จ.พิจิตร น้ำท่วมช่วง กม.ที่ 3+800 ถึง กม.4+500 ระดับน้ำเฉลี่ย 28 ซม. และทางหลวงชนบทสาย พจ.4021 จ.พิจิตร น้ำท่วมช่วง กม.ที่ 7+000 ถึง กม.ที่ 8+200 ระดับน้ำเฉลี่ย 28 ซม.

 ทั้งนี้ กรมทางหลวงชนบทขอให้ประชาชนโปรดสังเกตป้ายจราจรเตือนระดับน้ำหรือป้ายหลีกเลี่ยงเส้นทาง โดยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือแจ้งเหตุอุทกภัยได้ที่สายด่วนทางหลวงชนบท 1146 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือสำนักงานทางหลวงชนบท แขวงทางหลวงชนบทในพื้นที่ ในวันและเวลาราชการ

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง