5 พ.ย.นี้เตรียมพิธีสลายสรีระสังขาร "หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ" | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

5 พ.ย.นี้เตรียมพิธีสลายสรีระสังขาร "หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ"

สังคม
4 พ.ย. 60
08:45
4,904
Logo Thai PBS
5 พ.ย.นี้เตรียมพิธีสลายสรีระสังขาร "หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ"
พุทธศาสนิกชนจำนวนมาก ร่วมพิธีเคลื่อนย้ายสรีระสังขาร หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ มาตั้งยังจิตกาธาน หน้าโรงเรียนพุทธธรรม เพื่อบำเพ็ญกุศลก่อนจะมีพิธีสลายสรีระสังขาร พระราชทานเพลิง ในวันพรุ่งนี้ (5 พ.ย.)

วันนี้ (4 พ.ย.2560)พระปัญญานันทมุนี เจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษดิ์ พระอารามหลวง เป็นประ ธานพิธีเคลื่อนย้ายสรีระสังขาร พระพรหมมังคลาจารย์ หรือ หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ มาตั้งยังจิตกา ธาน หน้าโรงเรียนพุทธธรรม วัดชลประทานรังสฤษดิ์ เพื่อบำเพ็ญกุศลก่อนจะมีพิธีสลายสรีระสังขาร พระราชทานเพลิง ในวันพรุ่งนี้ (5 พ.ย.) โดยมีพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมพิธีจำนวนมาก

พระพรหมมังคลาจารย์ หรือ หลวงพ่อปัญญานันทภิขุ เกิดวันพฤหัสบดีที่ 11 พ.ค. 2454 ที่ตำบลคูหาสวรรค์ อ.เมือง จ.พัทลุง ชื่อเดิมว่า ปั่น เสน่ห์เจริญ เมื่ออายุ 18 ปี ได้บรรพชาเป็นสามเณรที่วัดอุปนันทนาราม จ.ระนอง ก่อนจะอุปสมบทเป็นพระภิกษุที่ วัดนางลาด จ.พัทลุง ในปี 2474

หลังอุปสมบทไม่นาน ได้เดินทางไปศึกษาหาหลักธรรมในหลายจังหวัด เช่น นครศรีธรรมราช สงขลา และ กรุงเทพมหานคร จนสามารถสอบได้นักธรรมชั้นเอก จากนั้นได้ศึกษาภาษาบาลี จนจบเปรียญธรรม 4 ประโยค และยังใฝ่รู้ศึกษาทั้งภาษาอังกฤษและภาษาจีน

หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ มีโอกาสเดินทางไปเผยแผ่พุทธศาสนาในหลายประเทศ จนได้ชื่อว่าเป็นพระสงฆ์รูปแรกของเมืองไทยที่ไปประกาศธรรมในภาคพื้นยุโรป ช่วงหนึ่งท่านไปจำพรรษากับพระพุทธทาสภิกขุ ที่สวนโมกขพลาราม อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี จนร่วมเป็นสหายธรรมเผยแพร่หลักธรรมตามหลักคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ตั้งแต่นั้นมา

ในปี 2503 หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ ขึ้นเป็นเจ้าอาวาส "วัดชลประทานรังสฤษดิ์" อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี หลวงพ่อปัญญานันทภิขุ ได้แตกฉานในหลักธรรม ปฏิบัติศาสนกิจที่เป็นประโยชน์ในหลายด้าน ทั้งยังเป็นพระนักเทศนาธรรมในไทยและต่างประเทศ

จนได้รับรางวัล "สังข์เงิน" จากสมาคมนักประชาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ในฐานะพระภิกษุผู้เผยแผ่ธรรมะและศีลธรรมยอดเยี่ยมของประเทศไทย และรางวัล "นักพูดดีเด่น" ประเภทเผยแผ่ธรรม จากสมาคมฝึกพูดแห่งประเทศไทย ทั้งยังได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ในหลายสาขาวิชา จากมหาวิทยาลัยหลายแห่ง โดยสมณศักดิ์ที่ได้รับสุดท้ายคือ พระพรหมมังคลาจารย์ ในวันที่ 5 ธ.ค.2547

หลวงพ่อปัญญานันทภิขุ มรณภาพด้วยอาการติดเชื้อในกระแสเลือด เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม ปี2550 ณ โรงพยาบาลศิริราช สิริรวมอายุได้ 96 ปี 5 เดือน และในวันที่ 5 พ.ย.นี้ จะมีพิธีสลายสรีระสังขาร พระราชทานเพลิง ที่วัดชลประทานรังสฤษดิ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง