ผลความปลอดภัยทางถนนปี 59 คนตายเพิ่ม “ระยอง” อันดับ 1 | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

ผลความปลอดภัยทางถนนปี 59 คนตายเพิ่ม “ระยอง” อันดับ 1

อาชญากรรม
13 พ.ย. 60
16:40
2,204
Logo Thai PBS
ผลความปลอดภัยทางถนนปี 59 คนตายเพิ่ม “ระยอง” อันดับ 1
ผลรายงานความปลอดภัยทางถนนปี 2559 พบจังหวัดระยองมีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนมากที่สุด ซึ่งมากกว่าประเทศลิเบีย ที่มีจำนวนผู้เสียชีวิตเป็นอันดับ 1 ของโลก ส่วนภาพรวมผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนทั่วประเทศ มีจำนวนเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา

วันนี้ (13 พ.ย.2560) แผนงานสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนระดับจังหวัด (สอจร.) ร่วมกับศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.) เปิดผลรายงานความปลอดภัยทางถนน ปี 2559 ซึ่งประเทศไทยได้จัดทำขึ้นเป็นครั้งที่ 3

นายปรีดา จาตุรพงศ์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง นักวิชาการผู้จัดทำรายงานพบว่า ปี 2559 มีจำนวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน 22,356 คน โดยเพิ่มจากรายงานความปลอดภัยทางถนนปี 2558 ที่จำนวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนอยู่ที่ 19,479 คน

จำนวน 3 ใน 4 ของผู้เสียชีวิตเป็นผู้ชาย อันดับ 1 ช่วงวัยที่เสียชีวิตสูงสุด คือ วัยรุ่นและวัยทำงาน ที่มีอายุระหว่าง 15-29 ปี

และเมื่อเทียบอัตราส่วนผู้เสียชีวิตต่อประชากร 1 แสนคน พบว่า 10 อันดับที่เสียชีวิตน้อยที่สุด ได้แก่ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 14.3 ยะลา 17.2 แม่ฮ่องสอน 18.2 สตูล 18.3 อำนาจเจริญ 18.4 ปัตตานี 20.1 ศรีสะเกษ 21.8 นราธิวาส 22.4 สุโขทัย 23.0 และน่าน 23.6

ขณะที่ 10 อันดับที่เสียชีวิตมากที่สุด ได้แก่ จังหวัดระยอง 72.2 สระแก้ว 69.0 ชลบุรี 58.7 จันทบุรี 57.8 นครนายก 56.3 ปราจีนบุรี 55.9 สระบุรี 54.8 ลพบุรี 54.8 ประจวบคีรีขันธ์ 54.3 และเพชรบุรี 53.1

เมื่อเปรียบเทียบด้านจำนวนรถจดทะเบียน จังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตต่ำที่สุด 10 อันดับแรก ได้แก่ กรุงเทพมหานคร ภูเก็ต ยะลา สตูล สุโขทัย เชียงใหม่ น่าน ระนอง อำนาจเจริญ และพิจิตร

ส่วนสัดส่วนร้อยละของผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน ร้อยละ 45 แบ่งเป็นผู้ใช้รถจักรยานยนต์ ร้อยละ 39 คนเดินเท้าร้อยละ 5 และคนขี่จักรยานร้อยละ 1

จังหวัดที่มีอันดับลดลงเมื่อเทียบกับผลรายงานความปลอดภัยทางถนน ปี 2557 กับ 2559 ตาม 5 ลำดับแรก ได้แก่ ตาก ชุมพร ปราจีนบุรี นครสวรรค์ และภูเก็ต ส่วนตรงกันข้ามที่เพิ่มขึ้น คือ สระแก้ว ลพบุรี นครนายก อ่างทอง และสิงห์บุรี

ทั้งนี้ การจัดทำข้อมูลปี 2560 ใช้ข้อมูล 3 ฐานเปรียบเทียบกัน ประกอบด้วย 1.ใบมรณบัตรของกระทรวงสาธารณสุข 2.รายงานของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และ 3. ผู้จด พ.ร.บ.กับ บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จํากัด

ช็อก "ระยอง" ครองอันดับ 1 แซงหน้าลิเบีย 

ด้านนายแพทย์วิทยา ชาติบัญชาชัย ผู้อำนวยการศูนย์ความร่วมมือแห่งองค์การอนามัยโลกและโรงพยาบาลขอนแก่น เปิดเผยว่า รายงานฉบับนี้สะท้อนว่าสถานการณ์ความรุนแรงของอุบัติเหตุบนถนนเพิ่มขึ้น แม้ที่ผ่านมาจะมีการขับเคลื่อนเรื่องความปลอดภัยทางถนนในทุกภาคส่วนอย่างเข้มข้น ผู้เชี่ยวชาญด้านอุบัติเหตุทางถนนวิเคราะห์ตรงกันว่า อาจจะต้องทบทวนยุทธศาสตร์ด้านความปลอดภัยทางถนนที่ประเทศไทยนำมาใช้ ที่เน้นแต่การรณรงค์และทำพิธีกรรมต่างๆ ซึ่งควรต้องเพิ่มการบังคับใช้กฎหมายให้เข้มงวดมากขึ้น เพราะเป็นจุดอ่อนมานานแล้ว

นายแพทย์วิทยา กล่าวว่า ในรายงานพบว่า ปี 2559 จังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตมากที่สุด ได้แก่ จังหวัดระยอง ร้อยละ 72.2 ซึ่งเป็นจำนวนที่มากกว่าประเทศลิเบีย ที่มีจำนวนผู้เสียชีวิตเป็นอันดับ 1 ของโลก เพราะจังหวัดระยองมีประชากรอยู่เป็นจำนวนมาก ทั้งประชากรในพื้นที่ ประชากรแอบแฝง และนักท่องเที่ยว ส่งผลให้ความเสี่ยงมีจำนวนเพิ่มขึ้น แต่การบังคับใช้กฎหมายยังมีข้อจำกัด

“ผู้ทำการศึกษารายงานรู้สึกตกใจนะ ที่จำนวนเสียชีวิตของจังหวัดมากขนาดนี้ ประชากร 1 แสนคน มีคนตายประมาณ 70 กว่าคน ถือว่าเยอะนะ เป็นจังหวัดที่ความเสี่ยงมาก ส่วนใหญ่คนเสียชีวิตคือชายไทยในวัยทำงาน” นายแพทย์วิทยา กล่าว

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง