ชาวสวนยาง 16 จังหวัดภาคใต้ เสนอ 6 แนวทางแก้วิกฤตยางพารา | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

ชาวสวนยาง 16 จังหวัดภาคใต้ เสนอ 6 แนวทางแก้วิกฤตยางพารา

สิ่งแวดล้อม
21 พ.ย. 60
12:36
993
Logo Thai PBS
ชาวสวนยาง 16 จังหวัดภาคใต้ เสนอ 6 แนวทางแก้วิกฤตยางพารา
สมาคมเกษตรกรชาวสวนยาง 16 จังหวัดภาคใต้ เข้ายื่นหนังสือถึง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ พร้อมเสนอ 6 แนวทางออกของปัญหาวิกฤตยางพารา

วันนี้ (21 พ.ย.2560) นายสุนทร รักษ์รงค์ นายกสมาคมเกษตรกรชาวสวนยาง 16 จังหวัดภาคใต้และเลขาธิการสภาเครือข่ายเกษตรกรชาวสวนยางแห่งประเทศไทย หรือ สคยท. เข้ายื่นหนังสือถึงพล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ผ่านศูนย์บริการประชาชน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เสนอแนวทางออกของปัญหาวิกฤตยางพาราไว้ 6 แนวทางคือ

1.ให้การยางแห่งประเทศไทยแก้ไขประกาศคณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย เพื่อให้เกษตรกรสวนยางที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์สามารถจดทะเบียนเป็นเกษตรกรได้ตามมาตรา 4

2.แก้ไขระเบียบว่าด้วยการจัดสวัสดิการให้เกษตรกรสวนยาง เพื่อให้สามารถจัดตั้งกองทุนสวัสดิการเกษตรกรชาวสวนยางตามมาตรา 49(5) ในรูปแบบสวัสดิการสังคม โดยมีข้อเสนอเร่งด่วนคือ ให้การยางแห่งประเทศไทยจ่ายเงินสวัสดิการฯ คนกรีดยางคนละ 3,000 บาท เพื่อเยียวยาช่วยเหลือในช่วงปัญหาราคายางตกต่ำ

3.แก้ไขระเบียบที่ว่าด้วยการปลูกแทนตามมาตรา 49(2) ให้เกิดการปรับเปลี่ยนการทำสวนยางเชิงเดี่ยวมาทำสวนยางอย่างยั่งยืนด้วยการลดจำนวนต้นยางให้เหลือ 40 ต้นต่อไร่ ทำสวนผสมผสาน และให้จ่ายชดเชยการปลูกแทนบางส่วนสำหรับยางที่เปิดกรีดแล้ว ส่วนอัตราการจ่ายค่าชดเชยขึ้นอยู่กับอายุของต้นยาง

4.ให้การยางแห่งประเทศไทยร่วมมือกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แก้ไขปัญหาเรื่องเกษตรกรไม่มีเอกสารสิทธิ์ ด้วยการรวมตัวเป็นชุมชนเพื่อใช้สิทธิชุมชนตามรัฐธรรมนูญมาตรา 43(2)

5.จัดทำยุทธศาสตร์และแผนแม่บทว่าด้วยการยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตเกษตรกรสวนยาง

6.แก้ไขวิกฤตปัญหายางพาราไทยอย่างยั่งยืนภายใต้กลไกกฎหมาย การยางแห่งประเทศไทย และให้ชาวสวนยางมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง

ทั้งนี้ชาวเกษตรกรสวนยางที่มายื่นหนังสือยังชี้ถึงปัญหาที่เกิดจากการบริหารงานที่ล้มเหลว และไร้ประสิทธิภาพของการยางแห่งประเทศไทย และการบริหารที่ไม่ได้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเจตนารมณ์ของกฎหมายการยางแห่งประเทศไทยปี 2558

ข่าวที่เกี่ยวข้อง