สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯทรงเปิดอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดา | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯทรงเปิดอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดา

สังคม
3 ธ.ค. 60
17:11
654
Logo Thai PBS
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯทรงเปิดอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดา
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ ทรงเปิดโครงการอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดา อันเนื่องมาจากพระราชดำริ หรือเขื่อนห้วยโสมง จ.ปราจีนบุรี

วันนี้ (3 ธ.ค.) สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดโครงการอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดา อันเนื่องมาจากพระราชดำริ หรือเขื่อนห้วยโสมง อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี โดยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พระราชทานพระราชดำริเมื่อปี 2521 ให้พิจารณาวางโครงการชลประทานประเภทอ่างเก็บน้ำในลุ่มน้ำพระปรง และลุ่มน้ำห้วยโสมง ซึ่งเป็นลำน้ำสาขาของแม่น้ำปราจีนบุรี เพื่อจัดหาน้ำให้ราษฎรใช้เพาะปลูกทั้งฤดูฝนและฤดูแล้ง และเพื่อการอุปโภคบริโภคตลอดปี

ต่อมาในปี 2552 คณะรัฐมนตรีมีมติให้กรมชลประทานดำเนินการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยโสมง จ.ปราจีนบุรี ระยะเวลา 9 ปี ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2553 - 2561 โดยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พระราชทานชื่อ "อ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดา" มีความหมายว่า "อ่างเก็บน้ำที่สร้างขึ้นตามพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช" เมื่อเดือนพฤษภาคม 2559

ในการนี้ทรงปล่อยพันธุ์ปลาลงในอ่างเก็บน้ำฯ และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ และชาว จ.ปราจีนบุรี ร่วมกันปล่อยพันธุ์ปลาด้วย รวมจำนวน 1 ล้านตัว จากนั้นทอดพระเนตรนิทรรศการงานชลประทาน และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของ จ.ปราจีนบุรี

สำหรับ "อ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดา" เป็นเขื่อนดินสูง 32 ม. 75 ซม. กว้าง 9 ม. ยาว 3,967 ม. 51 ซม. เก็บกักน้ำได้ 295 ล้านลูกบาศก์เมตร มีพื้นที่ชลประทาน 111,300 ไร่ อยู่ในเขต อ.นาดี และ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี ใช้ประโยชน์เพื่อการอุปโภคบริโภค เกษตรกรรม ประมง รักษาระบบนิเวศ บรรเทาอุทกภัย ผลักดันน้ำเค็ม และน้ำเน่าเสียในแม่น้ำปราจีนบุรีและแม่น้ำบางปะกง

นอกจากนี้ ยังเป็นแนวกันชนป้องกันการบุกรุกทำลายพื้นที่ป่าไม้ในเขตอุทยานแห่งชาติทับลาน และอุทยานแห่งชาติปางสีดา และยังช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นในพื้นที่ป่า ทำให้โอกาสการเกิดไฟไหม้ป่าลดลง หรือหากเกิดจะสามารถนำน้ำมาใช้ดับไฟป่าได้

อ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดาได้เริ่มเก็บกักน้ำตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2559 และได้ช่วยบรรเทาอุทกภัยที่เกิดขึ้นที่ อ.กบินทร์บุรี แก้ไขปัญหาน้ำเค็มในแม่น้ำปราจีนบุรีในช่วงฤดูแล้งเป็นอย่างดี เนื่องจากที่ผ่านมามักประสบปัญหาน้ำเค็มรุกล้ำ ทำให้ไม่สามารถผลิตน้ำประปาส่งให้ชุมชนได้ ต้องอาศัยอ่างเก็บน้ำคลองไม้ปล้อง ในเดือนตุลาคม 2560 มีระดับน้ำเก็บกักจำนวนกว่า 221 ล้านลูกบาศก์เมตร และได้หยุดการระบายน้ำเพื่อกักเก็บน้ำในช่วงปลายฤดูฝน สำหรับใช้วางแผนบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูแล้งต่อไป พร้อมกันนี้ทรงเยี่ยมราษฎรที่เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ

 

ภาพ : โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง