ครม.ยอมจ่ายเงินชาวนางดทำนาปรัง ไร่ละ 2,000 บาท | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

ครม.ยอมจ่ายเงินชาวนางดทำนาปรัง ไร่ละ 2,000 บาท

เศรษฐกิจ
12 ธ.ค. 60
20:07
1,825
Logo Thai PBS
ครม.ยอมจ่ายเงินชาวนางดทำนาปรัง ไร่ละ 2,000 บาท
"ข้าว" เป็นอีกหนึ่งผลผลิตทางเกษตรที่รัฐบาลตั้งเป้าจะลดพื้นที่การปลูก ซึ่งที่ผ่านมาแทบจะไม่เป็นผล แต่ครั้งนี้รัฐบาลจูงใจด้วยการจ่ายเงินชดเชยให้กับเกษตรกรที่งดทำนาปรังและเปลี่ยนไปปลูกพืชทดแทน โดยจ่ายไร่ละ 2,000 บาท

นายลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ที่ประชุม ครม.อนุมัติงบประมาณปี 2561 รวม 1,687 ล้านบาท เพื่อใช้ในโครงการขยายการส่งเสริมการปลูกพืชหลากหลาย โดยจะจ่ายเงินให้เกษตรกรในพื้นที่ 53 จังหวัดที่งดการทำนาปรังปี 2561 ในอัตราไร่ละ 2,000 บาท ไม่เกิน 15 ไร่ โดยมีเป้าหมายลดการปลูกข้าวลง 150,000 ไร่

โดยให้เกษตรกรเข้าร่วมโครงการขยายการส่งเสริมการปลูกพืชหลากหลายในฤดูนาปรังปี 2561 ของกรมส่งเสริมการเกษตร วงเงิน 647 ล้านบาท, โครงการขยายการปลูกพืชปุ๋ยสด ฤดูนาปรังปี 2561 ของกรมพัฒนาที่ดิน วงเงิน 240 ล้านบาท และโครงการส่งเสริมการปลูกพืชอาหารสัตว์ ฤดูนาปรังปี 2561 ของกรมปศุสัตว์ วงเงิน 860 ล้านบาท แทน เพื่อลดปริมาณข้าวที่จะออกมาให้สมดุลกับความต้องการซื้อ เพื่อป้องกันปัญหาราคาข้าวตกต่ำ

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง