สนช.สรุปถอนเพิ่มอำนาจ ป.ป.ช.ดักฟังโทรศัพท์ | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

สนช.สรุปถอนเพิ่มอำนาจ ป.ป.ช.ดักฟังโทรศัพท์

การเมือง
22 ธ.ค. 60
15:27
428
Logo Thai PBS
สนช.สรุปถอนเพิ่มอำนาจ ป.ป.ช.ดักฟังโทรศัพท์
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) อยู่ระหว่างการพิจารณาเนื้อหารายมาตราของร่างกฎหมายลูกว่าด้วย ป.ป.ช. ซึ่งขณะนี้ได้ข้อสรุปกรณีการเพิ่มอำนาจของ ป.ป.ช.แล้ว โดยให้ถอนมาตรา 37/1 ที่เพิ่มอำนาจให้ ป.ป.ช.ดักฟังข้อมูลการสื่อสารของประชาชน โดยไม่ต้องลงมติ

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) อยู่ระหว่างการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญ หรือร่างกฎหมายลูกว่าด้วย ป.ป.ช. ซึ่งเรื่องอำนาจ ป.ป.ช.ในการดักฟังข้อมูลสื่อสารของประชาชน เพื่อประโยชน์ในคดีทุจริต ที่มีความเห็นต่างกันระหว่างประสิทธิภาพในการดำเนินคดี กับความสุ่มเสี่ยงต่อการละเมิดเสรีภาพในการสื่อสารของประชาชนนั้น

ในที่สุด พล.ต.อ.ชัชวาลย์ สุขสมจิตร์ ประธานกรรมาธิการฯ ได้ใช้สิทธิ์ถอนข้อความเพิ่มอำนาจ ป.ป.ช.ในการดักฟังข้อมูลการสื่อสารออกจากร่างกฎหมาย เนื่องจากช่วงเวลายังไม่เหมาะสมและยังมีความเห็นต่างกันในเรื่องนี้อยู่


หลังจากหาทางออกประเด็นปัญหาการเพิ่มอำนาจ ป.ป.ช.ได้แล้ว ที่ประชุม สนช.ก็ได้มีการพิจารณามาตราสำคัญต่างๆ อาทิ มาตรา 47 เกี่ยวกับระยะเวลาการดำเนินคดีของ ป.ป.ช.ไม่เกิน 2 ปี นับแต่วันเริ่มไต่สวน และมาตรา 77 เกี่ยวกับกรอบเวลาทำงานของกรรมการร่วมระหว่าง ป.ป.ช.กับอัยการสูงสุด กรณีสำนวนไม่สมบูรณ์ที่ไม่สามารถส่งฟ้องได้

นอกจากนี้ยังมีประเด็นสำคัญเกี่ยวกับสถานะของกรรมการ ป.ป.ช.ชุดปัจจุบัน ที่ให้ดำรงตำแหน่งต่อไปจนครบวาระ 9 ปี และคาดว่าการพิจารณาร่างกฎหมายลูกว่าด้วย ป.ป.ช จะเสร็จสิ้นในวันนี้ (22 ธ.ค.2560)

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง