ศุลกากรชี้ไม่บังคับสำแดงของออกนอกประเทศ | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

ศุลกากรชี้ไม่บังคับสำแดงของออกนอกประเทศ

เศรษฐกิจ
9 มี.ค. 61
12:50
3,142
Logo Thai PBS
ศุลกากรชี้ไม่บังคับสำแดงของออกนอกประเทศ
หลังประกาศของกรมศุลกากรที่กำหนดให้แจ้งสิ่งของที่นำติดตัวเข้าออกประเทศสร้างความสับสนให้กับผู้เดินทาง ซึ่งกรมศุลกากรยืนยันว่าไม่ได้กำหนดให้ผู้โดยสารทุกคนต้องสำแดงสิ่งของต่อเจ้าหน้าที่

ทีมข่าวไทยพีบีเอส สอบถามผู้โดยสารที่กำลังจะเดินทางไปต่างประเทศ ภายในท่าอากาศยานดอนเมือง ผู้โดยสารส่วนใหญ่ยอมรับว่ามีความกังวล เนื่องจากไม่เข้าใจในประกาศและหลายคนแม้จะเคยนำนาฬิกา กล้องถ่ายรูป และโน๊ตบุ๊กติดตัวไปด้วย แต่ไม่เคยแจ้งต่อพนักงานศุลกากร หรือดีแคลร์รายการสินค้ามาก่อน ส่วนสินค้าที่ซื้อจากร้านค้าปลอดภาษี หรือ ดิวตี้ฟรี แม้จะซื้อและนำออกนอกราชอาณาจักรก็จะกลับมาแกะใช้เมื่อกลับถึงประเทศ ทำให้กังวลว่าอาจถูกเรียกเก็บภาษี

ด้านนายชัยยุทธ คำคุณ รองอธิบดีรักษาการที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบควบคุมทางศุลกากร โฆษกกรมศุลกากร ระบุว่า ประกาศฉบับใหม่ไม่ได้ทำให้การปฏิบัติตัวของผู้โดยสารขาออกเปลี่ยนไป โดยหากใครเดินทางไปต่างประเทศและนำสิ่งของมีค่าติดตัวไปด้วย เช่น โน้ตบุ๊ก กล้องถ่ายรูป นาฬิกา สร้อย ก็สามารถแจ้งต่อเจ้าหน้าที่ก่อนไป เพื่อความสะดวกเวลาเดินทางกลับจะได้ไม่ต้องหาหลักฐานมาแสดง หากถูกเจ้าหน้าที่ตั้งข้อสงสัยว่ามีการนำเข้าจากต่างประเทศ แต่มาตรการดังกล่าวไม่ใช่การบังคับและไม่มีบทลงโทษ หากมั่นใจว่าสามารถแสดงหลักฐานว่าเป็นเจ้าของจริง

ส่วนการซื้อสินค้าในร้านค้าปลอดภาษี หรือ ดิวตี้ฟรี ในประเทศแล้วฝากเคาท์เตอร์ไว้ เพื่อรับตอนเดินทางกลับเข้ามาในประเทศ หรือซื้อสินค้ามาจากต่างประเทศ จะได้รับการยกเว้นภาษีอากรหากสินค้ามีมูลค่าไม่เกิน 20,000 บาทเท่านั้น

 

นอกจากนี้ นายชัยยุทธ ยังชี้แจงกรณีที่มีการระบุว่า มูลค่าของติดตัวที่นำเข้าประเทศได้โดยไม่เสียภาษี ต้องไม่เกิน 20,000 บาทเป็นมูลค่าที่น้อยเกินไป โดยระบุว่า มูลค่าที่กรมศุลกากรอนุญาตถือว่าอยู่ในระดับสูงเมื่อเทียบกับประเทศอื่นในภูมิภาค และประกาศฯ ดังกล่าวไม่ใช่เรื่องใหม่ แต่เป็นแนวทางปฏิบัติที่กรมศุลกากรได้ดำเนินการมาเป็นระยะเวลานานแล้ว แต่เหตุที่ต้องนำมาออกประกาศกรมศุลกากรใหม่ เนื่องจากพระราชบัญญัติศุลกากร พุทธศักราช 2469 ถูกยกเลิก โดยพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ.2560 ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการยังคงมีผลในทางปฏิบัติ จึงต้องออกประกาศกรมศุลกากรฉบับนี้

มีความเห็นจากนายคำนูณ สิทธิสมาน อดีตสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ ว่ากรณีนี้อาจไม่สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ เพราะสร้างภาระแก่ประชาชนโดยไม่จำเป็น คนไทยจะเดินทางไปต่างประเทศทุกวันนี้ก็ไม่ต้องกรอกใบ ตม.6 (บัตรขาเข้า-ขาออก) หากต้องมาแจ้งสิ่งของติดตัวประเภทนาฬิกา โน้ตบุ๊ก กล้องถ่ายรูป พร้อมภาพถ่าย 2 ชุดจะย้อนแย้งกัน จึงควรเร่งปรับแก้

ทั้งนี้ คณะกรรมการดำเนินการปฏิรูปกฎหมายในระยะเร่งด่วนจะนำเรื่องนี้เข้าสู่วาระเพื่อพิจารณาในวันที่ 19 มี.ค.2561 เวลา 13.30 น. โดยจะเรียนเชิญอธิบดีกรมศุลกากรมาชี้แจงด้วย

 

อ่านข่าวเพิ่มเติม

ศุลกากรเตรียมชี้แจงประกาศพกของใช้ออกนอกประเทศ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง