ไทยพร้อมแลกเปลี่ยนข่าวกรองป้องกันก่อการร้าย | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

ไทยพร้อมแลกเปลี่ยนข่าวกรองป้องกันก่อการร้าย

การเมือง
19 มี.ค. 61
06:32
271
Logo Thai PBS
ไทยพร้อมแลกเปลี่ยนข่าวกรองป้องกันก่อการร้าย
ไทยพร้อมแลกเปลี่ยนข่าวกรองและสร้างระบบการบริหารจัดการชายแดน ในอาเซียนและภูมิภาคให้เข้มแข็ง โดยเฉพาะการพัฒนากฎกติกาสากล ในโครงสร้างพื้นฐานความมั่นคงทางไซเบอร์ เพื่อรับมือและป้องกันภัยก่อการร้าย

การประชุมสุดยอดอาเซียน-ออสเตรเลีย สมัยพิเศษครั้งนี้ เน้นความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ อาเซียนกับออสเตรเลีย การเสริมสร้างความร่วมมือทางเศรษฐกิจ และการต่อต้านการก่อการร้ายสากล โดยนายกรัฐมนตรีของไทย กล่าวถ้อยแถลง เสนออาเซียนควรให้ความสำคัญ กับการส่งเสริมความเชื่อมโยง ด้านโครงสร้างพื้นฐาน การขนส่ง และด้านดิจิทัล รวมถึงส่งเสริมศักยภาพ และโอกาสของผู้ประกอบการ MSMEs หรือ ไมโคร เอสเอ็มอี เพื่อให้เกิดความยั่งยืนทางเศรษฐกิจ

ส่วนการก่อการร้ายสากล การเผยแพร่ลัทธิความรุนแรง สุดโต่ง ถือเป็นภัยคุกคามข้ามพรมแดนที่สำคัญ ไทยพร้อมแลกเปลี่ยนข่าวกรอง และสร้างระบบการบริหารจัดการชายแดน ในอาเซียนและภูมิภาคให้เข้มแข็ง โดยเฉพาะการมีส่วนร่วมในการพัฒนากฎกติกาสากล ตามโครงสร้างพื้นฐานความมั่นคงทางไซเบอร์

ขณะที่ผู้นำอาเซียนและออสเตรเลีย เห็นพ้องว่า ความสำเร็จจะเกิดได้ต้องอยู่บน 3 ปัจจัยพื้นฐานหลัก คือ ความใกล้ชิด พัฒนาเชิงบวกทุกมิติการมีผลประโยชน์ร่วมกันเชิงยุทธศาสตร์ในภูมิภาคอินโด-แปซิฟิก ภายใต้การเคารพ กติกาที่รักษาผลประโยชน์ของทุกฝ่าย และความใกล้ชิดระหว่างประชาชน ผ่านความร่วมมือด้านการศึกษา ความมั่นคงของมนุษย์ และหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจ

หลังเสร็จสิ้นการประชุมนายกรัฐมนตรียังได้ร่วมการประชุมอย่างไม่เป็นทางการ ของผู้นำอาเซียน หัวข้อความมั่นคงในภูมิภาคและโลก ที่มีความสนใจร่วมกัน พร้อมให้การรับรองปฏิญญาซิดนีย์ ก่อนที่นายกรัฐมนตรีและภริยา จะพบปะผู้แทนชุมชนไทย ในออสเตรเลีย ที่โรงแรมที่พัก

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง