สปส.ชี้ 4 แสนคนเมินใช้สิทธิรับ “เงินชราภาพ”

สังคม
31 มี.ค. 61
17:51
2,559
Logo Thai PBS
สปส.ชี้ 4 แสนคนเมินใช้สิทธิรับ “เงินชราภาพ”
สำนักงานประกันสังคม เตือนผู้ประกันตน 4 แสนคนยังไม่ใช้สิทธิรับเงินชราภาพ ส่งหนังสือแจ้งเตือนทุกราย ให้ติดต่อสำนักงานประกันสังคมทุกแห่งทั่วประเทศ

วันนี้(31 มี.ค.2561) นายสุรเดช วลีอิทธิกุล เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม หรือสปส. กระทรวงแรงงาน กล่าวว่า สำนักงานประกันสังคมได้สำรวจจำนวนผู้ประกันตนที่สิ้นสภาพการเป็นลูกจ้าง และมีสิทธิรับประโยชน์กรณีชราภาพที่ยังไม่มารับขอรับเงิน โดยการประมวลผลด้วยระบบคอมพิว เตอร์ทุกๆ 4 เดือน ที่ผ่านมาพบผู้ประกันตนที่ยังไม่ได้ขอรับเงินจำนวน 4 แสนกว่าคน (ข้อมูลวันที่ 25 ธ.ค. 2560) แม้ว่าสปส.มีหนังสือแจ้งเตือนผู้ประกันตนมารับเงินชราภาพด้วยโดยจัดส่งไปตามที่อยู่ตามบัตรประจำตัวประชาชน

ปัญหาที่พบบ่อยคือที่อยู่ปัจจุบันของผู้ประกันตนไม่ตรงตามบัตรประจำตัวประชาชน หรือที่ให้ไว้กับสปส.ทำให้ผู้ประกันตนไม่ทราบสิทธิของตนเอง สำหรับผู้ประกันตนที่ได้รับเงินชราภาพไปแล้ว จะไม่ได้รับหนังสือแจ้งเตือนดังกล่าวอีก ทั้งนี้ขอความร่วมมือไปยังผู้ประกันตนให้ตรวจสอบที่อยู่และติดต่อสำนักงานประกันสังคมเพื่อขอรับเงินชรา ภาพได้ทันที

นายสุรเดช กล่าวว่า สำหรับผู้ประกันตนที่เกษียณอายุและมีอายุครบ 55 ปีบริบูรณ์ ให้มาติดต่อขอรับเงินชราภาพโดยนำบัตรประจำตัวประชาชนมาติดต่อกับสำนักงานประกันสังคมทุกแห่งได้ทันที โดยไม่ต้องรอหนังสือแจ้งเตือนหรือสอบถามที่ 1506 ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ หรือที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่จังหวัดสาขา ทั่วประเทศ หรือผ่านทาง ‭www.sso.go.th‬