ชาวไอร์แลนด์ลงประชามติยกเลิกกฎหมายห้ามทำแท้ง | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

ชาวไอร์แลนด์ลงประชามติยกเลิกกฎหมายห้ามทำแท้ง

ต่างประเทศ
27 พ.ค. 61
10:27
603
Logo Thai PBS
ชาวไอร์แลนด์ลงประชามติยกเลิกกฎหมายห้ามทำแท้ง
ชาวไอร์แลนด์ลงมติเห็นชอบให้ยกเลิกการห้ามทำแท้ง โดยให้สิทธิ์แก่สตรีในการตัดสินใจเอง ซึ่งผลการลงประชามติครั้งนี้จะนำไปสู่การแก้ไขรัฐธรรมนูญ

ชาวไอร์แลนด์ต่างแสดงความยินดีหลังทราบผลการลงประชามติ โดยเสียงส่วนใหญ่คือร้อยละ 66.4 เห็นด้วยที่จะยกเลิก การห้ามทำแท้ง โดยผลการลงประชามติในครั้งนี้จะนำไปสู่การแก้ไขรัฐธรรมนูญ ซึ่งแต่เดิมอนุญาตให้ทำแท้งได้ในกรณีที่การตั้งครรภ์ทำให้ชีวิตของมารดาตกอยู่ในความเสี่ยง แต่ไม่รวมถึงการตั้งครรภ์จากการถูกข่มขืน การมีเพศสัมพันธ์กับผู้ที่มีความใกล้ชิดทางสายเลือด และทารกในครรภ์มีความผิดปกติขั้นรุนแรง เนื่องจากกฎหมายให้ทารกที่อยู่ในครรภ์มีสิทธิ์ในการมีชีวิตเทียบเท่ากับมารดา ดังนั้นหากมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญแล้ว ผู้หญิงมีสิทธิ์ในการตัดสินใจว่าต้องการทำแท้งหรือไม่

ทั้งนี้เมื่อปี 2558 ไอร์แลนด์เป็นประเทศแรกของโลกที่ลงประชามติยินยอมให้คนเพศเดียวกันสามารถแต่งงานกันได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง