อ.ส.ค.ตัดโควตา 25% "ไทยมิลค์" นมโรงเรียนบูด

สิ่งแวดล้อม
12 มิ.ย. 61
12:30
839
Logo Thai PBS
อ.ส.ค.ตัดโควตา 25% "ไทยมิลค์" นมโรงเรียนบูด

"ไทยมิลค์" ขอโทษกรณีพบปัญหานมบูดในโรงเรียนสังกัดกทม.เรียกเก็บคืน 100,000 กล่อง ล็อตที่พบปัญหา ด้าน อ.ส.ค.ตัดสิทธิ์โควตา 25% ให้หนองโพส่งแทน พร้อมคาดโทษหากตรวจเจอเชื้ออีโคไล ต้องถูกยกเลิกโควต้าทั้งหมดในเทอม 2

วานนี้(11มิ.ย.2561) ปัญหานมโรงเรียนที่มีลักษณะสภาพขุ่นข้น ไม่ได้คุณภาพที่พบในโรงเรียนพื้นที่กรุงเทพมหานคร นายเชวงศักดิ์ สงวนวงศ์วิจิตร ประธานกรรมการสหกรณ์โคนมไทยมิลค์ จำกัด กล่าวขอโทษต่อกรณีนมที่จัดส่งให้กับทางโรงเรียนแล้วเกิดปัญหา จากการตรวจสอบสาเหตุพบว่า เครื่องบรรจุมีทั้งหมด 4 เครื่อง พบการซีลของเครื่องบรรจุ 1 เครื่องไม่สมบูรณ์เป็นบางช่วง เมื่อได้รับการกระ แทกและกดทับจากการขนส่ง อาจทำให้เกิดรอยรั่วตามแนวซีล และทำให้เกิดนมเสียได้เป็นบางกล่อง ปัจจุบันดำเนินการแก้ไขแล้ว

สำหรับผลิตภัณฑ์นมที่ได้รับความเสียหาย หลังตรวจสอบแล้วพบว่ามีจำนวนทั้งหมด 1 แสนกว่ากล่อง ส่งไปทั้งหมด 12 โรงเรียน ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล ซึ่งกำลังดำเนินการเรียกเก็บนมล็อตดังกล่าวคืนทั้งหมดแล้ว ทั้งนี้ จากการตรวจสอบพบนมที่มีปัญหา 20 กล่อง แต่เพื่อความสบายใจจึงเรียกเก็บนมทั้งหมดเพื่อทำลายแล้ว

 

นายณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย ในฐานะมิลค์บอร์ด ระบุว่า ได้ติดต่อสหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี จำกัด เป็นผู้ส่งนมโรงเรียนแทนสหกรณ์โคนมไทยมิลค์ที่มีปัญหาคุณภาพของนม ขุ่นข้น เปลี่ยนไปจากสภาพเดิมแล้ว เนื่องจากจะถูกลดสิทธิ์ตามเกณฑ์ระเบียบที่ตั้งไว้คือ ร้อยละ 25 จากโควตาที่ได้รับทั้งหมด

ถ้าตรวจพบว่ามีเชื้อปนเปื้อนอีโคไล พ่วงไปด้วยอีก หลังการตรวจสอบก็จะถูกยกเลิกโควตาทั้งหมดรวมทั้งในเทอม 2 ของปีการศึกษา 2561 โดยคาดว่า 3 สัปดาห์ข้างหน้าจะทราบผล นอกจากนี้วันที่ 14 มิ.ย.จะประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการโครงการอาหารเสริม(นม) โรงเรียนและแจ้งให้กรมปศุสัตว์รับทราบเป็นทางการ รวมทั้งแจ้งให้หนองโพ ส่งแทนโควตาร้อยะ 25 ที่ตัดสิทธิ์ของไทยมิลค์ออก

ด้านภญ.สุภัทรา บุญเสริม ผู้อำนวยการสำนักอาหาร สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กล่าวว่าขณะนี้ อย.ได้ส่งเจ้าหน้าที่ลงไปตรวจสอบข้อเท็จจริงที่โรงเรียนไผทอุดมศึกษา และโรงงานผลิตนมโรงงานยี่ห้อที่พบปัญหาแล้ว เพื่อหาสาเหตุของนมมีสีขุ่นข้น เหนียวเป็นก้อน คาดว่าจะได้ในเร็วๆ นี้ 

ปัจจัยที่ทำให้นมเกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งเรื่องการเคลื่อนย้าย การเก็บรักษา และกระบวนการผลิต เป็นต้น ส่วนกรณีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ส่งตัวอย่างนมล็อตที่เป็นปัญหามาให้ตรวจนั้น ก็ได้ส่งต่อไปให้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ตรวจวิเคราะห์อย่างละเอียดแล้ว คาดว่าทราบผลเร็วๆ นี้เช่นกัน

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวสำหรับคุณ

เรื่องที่คุณอาจจะสนใจ