"ฉัตรชัย" พร้อมปรับแผน ! คาดน้ำท่วมเขตเมืองเพชรครึ่งเมตร | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

"ฉัตรชัย" พร้อมปรับแผน ! คาดน้ำท่วมเขตเมืองเพชรครึ่งเมตร

ภัยพิบัติ
6 ส.ค. 61
17:11
1,372
Logo Thai PBS
"ฉัตรชัย" พร้อมปรับแผน ! คาดน้ำท่วมเขตเมืองเพชรครึ่งเมตร
พล.อ.ฉัตรชัย บินสำรวจแก่งกระจานติดตามสถานการณ์ระบายน้ำจากเขื่อนแก่งกระจาน ระบุขอประเมินฝนตกอาจส่งผลน้ำเติมในเขื่อนเพิ่ม พร้อมปรับแผนระบายน้ำ 3 วัน หากดีขึ้น คงแผนเดิม ไม่ดีปรับแผนใหม่ คาด 24.00 น.วันที่ 7 ส.ค.นี้มวลน้ำถึงเมืองเพชร สูงครึ่งเมตร

วันนี้ (6 ส.ค.2561) เมื่อเวลา 12.00 น.ศูนย์เฉพาะกิจชั่วคราวในภาวะวิกฤต ได้ออกประกาศฉบับที่ 2/2561 สถานการณ์แม่น้ำเพชรบุรี โดยระบุว่าน้ำที่ไหลล้นจากเขื่อนแก่งกระจานจะส่งผลกระทบต่อพื้นที่ 2 ฝั่งริมแม่น้ำเพชรบุรี ท้ายเขื่อนแก่งกระจาน ประกอบด้วย 5 อำเภอ ได้แก่ แก่งกระจาน ท่ายาง บ้านลาด เมืองเพชรบุรี และบ้านแหลม จากการคาดการณ์น้ำจะเคลื่อนตัวถึงเขื่อนเพชรบุรี วันนี้ เวลา 24.00 น.และจะเคลื่อนตัวถึงอ.เมืองเพชรบุรี และบ้านแหลม วันที่ 7 ส.ค.นี้ เวลา 24.00 น.เป็นต้นไป โดยระดับน้ำจะเอ่อล้นท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำ และในเขตชุมชนสูงประมาณ 50 เซนติเมตร

ด้าน พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี ประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อประเมิน และติด ตามสถานการณ์น้ำเขื่อนแก่งกระจาน จ.เพชรบุรี โดยบินสำรวจสภาพพื้นที่ และแม่น้ำเพชรบุรี โดยระบุว่า จากอิทธิพลของพายุโซนร้อน เซินติญ และมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ทำให้เกิดฝนตกหนักในพื้นที่เทือกเขาตะนาวศรี

 

ภาพ :สทนช.

ภาพ :สทนช.

ภาพ :สทนช.

 

ซึ่งเป็นพื้นที่รับน้ำของอ่างเก็บน้ำแก่งกระจาน ทำให้มีน้ำไหลเข้าอ่างเก็บน้ำปริมาณมาก โดยเฉพาะในวันที่ 20 ก.ค. 61 มีน้ำไหลเข้ามากถึง 159.89 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำในเขื่อนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว จากร้อยละ 57 ในวันที่ 16 ก.ค. 61 เป็นร้อยละ 100 ในวันที่ 6 ส.ค.นี้ ด้วยศักยภาพของอ่างเก็บน้ำแก่งกระจานช่วยในการชะลอน้ำหลากปริมาณมากไม่ให้ลงพื้นที่ด้านล่าง คือ แม่น้ำเพชรบุรี ซึ่งไหลผ่านเขื่อนเพชร หนองหญ้าปล้อง ท่ายาง บ้านลาด เมืองเพชรบุรี บ้านแหลม ได้มาก 

ขณะที่สภาพแม่น้ำเพชรบุรี ปัจจุบันมีน้ำอยู่ประมาณ ร้อยละ 30-40 ของความจุลำน้ำ ซึ่งสามารถรับน้ำจากการระบายน้ำของอ่างเก็บน้ำแก่งกระจานได้อีก ในปี 2559 และ ปี 2560 ซึ่งเกิดน้ำท่วม ได้ดำเนินการ 2 ส่วน ดังนี้ 1. เสริมคันกั้นน้ำในพื้นที่ลุ่มต่ำ เพื่อป้องกันน้ำล้นตลิ่ง 2.ขุดลอกท้ายน้ำแม่น้ำเพชรบุรี เพื่อให้น้ำระบายได้เร็วขึ้น

 

 

ขอเวลา 3 วันประเมินปรับแผน

ที่ผ่านมา หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เร่งพร่องน้ำในอ่างเก็บน้ำแก่งกระจาน เพื่อรองรับน้ำฝน ซึ่งมีข้อจำกัดที่โครงสร้างของระบบระบายน้ำที่ระบายน้ำได้สูงสุดไม่เกิน 8.64 ล้าน ลบ.ม.ต่อวัน ขณะที่ปริมาณน้ำไหลเข้ามีมากกว่านั้น ซึ่งกรมชลประทานได้ติดตั้งกาลักน้ำ 12 แถว และ Hydro Flow อีก 20 เครื่อง เร่งการพร่องน้ำออกจากอ่างเก็บน้ำแก่งกระจาน รวม 110 ลบ.ม.ต่อวินาที หรือ 9.50 ล้าน ลบ.ม.ต่อวัน อย่างไรก็ตาม ด้วยปริมาณน้ำที่มีอย่างต่อเนื่องทำให้พร่องน้ำได้ไม่ทัน ทำให้น้ำล้น สปิลเวย์ ซึ่งมีระดับต่ำกว่าสันเขื่อนประมาณ 7 เมตร มีความกว้างมาก สามารถรองรับน้ำไหลผ่านได้สูงสุด 1,380 ลบ.ม.ต่อวินาที หรือ 119 ล้าน ลบ.ม.ต่อวัน


กรมชลประทาน คาดการณ์น้ำที่ไหลผ่านสปิลเวย์ สูงสุดที่ 100 ลบ.ม.ต่อวินาที หรือ 8.64 ล้าน ลบ.ม.ต่อวัน ในวันที่ 10 ส.ค.นี้ โดยมีระดับน้ำสูงขึ้นจากสันสปิลเวย์ 0.5 -0.6 เมตร ดังนั้น 10 ส.ค.นี้ คาดว่าจะมีน้ำจากการระบายน้ำของอ่างเก็บน้ำแก่งกระจาน 210 ลบ.ม. ต่อวินาที หากมีฝนตกในพื้นที่แม่น้ำเพชรบุรี จะมีปริมาณน้ำ 230-250 ลบ.ม.ต่อวินาที

เปิดแผนตัดยอดน้ำลงแม่น้ำเพชรบุรี


คาดว่าจะทำให้แม่น้ำเพชรบุรี มีปริมาณน้ำผ่านสูงสุดในวันที่ 12 ส.ค.นี้ การบริหารจัดการน้ำ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น 230-250 ลบ.ม.ต่อวินาที ประกอบด้วย การหน่วงน้ำ ตัดน้ำเข้าระบบชลประทานฝั่งซ้ายและฝั่งขวา รวม 55 ลบ.ม.ต่อวินาที และผันเข้าคลองระบาย D9 ในอัตรา 35 ลบ.ม.ต่อวินาที ทั้งสองส่วนตัดน้ำก่อนถึงเขื่อนเพชรได้ 90 ลบ.ม.ต่อวินาที

ส่วนที่ 2 ระบายน้ำผ่านเขื่อนเพชรในอัตรา 140 -160 ลบ.ม.ต่อวินาที โดยแม่น้ำเพชรบุรี มีการพร่องน้ำเตรียมไว้แล้ว ประกอบกับการเสริมคันกั้นน้ำ จะไหลผ่านหนองหญ้าปล้อง ท่ายาง บ้านลาด โดยไม่มีผลกระทบ และจะไหลผ่านเมืองเพชรบุรี ซึ่งมีความกว้างของแม่น้ำเพชรบุรีไม่มาก ทำให้มีระดับน้ำเอ่อล้นตลิ่ง ท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำริมตลิ่ง พื้นที่ชุมชน 20-30 เซนติเมตร

 

ภาพ :สทนช.

ภาพ :สทนช.

ภาพ :สทนช.

 


สำหรับมาตรการเตรียมการช่วยเหลือ คือ ติดตั้งเครื่องสูบน้ำในจุดเสี่ยงที่อาจจะมีน้ำเอ่อเข้าท่วมชุมชน จำนวน 30 เครื่อง ติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำในแม่น้ำเพชรบุรีเพื่อเร่งระบายน้ำในจุดที่ระบายน้ำได้ช้า จำนวน 44 เครื่อง เตรียมยานพาหนะเครื่องจักรกล เช่น รถโกยตัก จำนวน 7 คัน ประจำในพื้นที่เพื่อขุดเปิดทางน้ำ

ในระยะ 3-4 วันนี้ ข้างหน้าหากมีปริมาณน้ำเข้ามามาก ต้องปรับแผน ถ้าภายใน 3-4 วัน ไม่มีน้ำเพิ่ม ความเดือดร้อนจะอยู่ในระยะเวลาส้้น ที่ทางจังหวัดและหน่วยงานต่างๆเตรียมไว้ พร้อมกันนี้ ขอให้ทำความเข้าใจและให้ประชาชนได้ข้อมูลข่าวสารอย่างทั่วถึง 

 

ภาพ:สทนช.

ภาพ:สทนช.

ภาพ:สทนช.

 

อ่านข่าวเพิ่มเติม

"นายกรัฐมนตรี" เกาะติดน้ำท่วมเพชรบุรี-น้ำโขง 8 ส.ค.นี้ 

33 ชั่วโมง น้ำไหลเข้า "เมืองเพชร"

2 เขื่อนใหญ่ จ.กาญจนบุรี เพิ่มการระบาย

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง