ยกเลิกรับสมัคร "นักเรียนนายร้อยตำรวจหญิง"

สังคม
2 ก.ย. 61
17:40
12,597
Logo Thai PBS
ยกเลิกรับสมัคร "นักเรียนนายร้อยตำรวจหญิง"
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ อนุมัติยกเลิกการจัดสรรอัตราในการรับสมัครและสอบคัดเลือกข้าราชการตำรวจและบุคคลภายนอกหญิง เข้าเป็นนักเรียนนายร้อยตำรวจ ประจำปีการศึกษา 2562

วานนี้ (1 ก.ย.2561) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เฟซบุ๊ก พนักงานสอบสวนหญิง ได้เผยแพร่ข้อความโดยระบุว่า

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ นรต.หญิง จะมีเพียง 10 รุ่นเท่านั้น รุ่น 66-75 ถือเป็นเกียรติประวัติของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ครั้งหนึ่งเคยมีนักเรียนนายร้อยตำรวจหญิง 

ทั้งนี้ ได้มีการเผยแพร่ภาพบันทึกข้อความสำนักงานกำลังพล ถึงผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยตำรวจ เรื่อง ตำรวจอนุมัติแนวทางการสรรหาและผลิตกำลังพลในส่วนของนักเรียนนายร้อยตำรวจและนักเรียนเตรียมทหาร ในส่วนของตำรวจประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีเนื้อหาระบุว่า

ตามหนังสือโรงเรียนนายร้อยตำรวจ ขออนุมัติการดำเนินการรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลภายนอก (ชาย) ผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หรือเทียบเท่า เข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป จำนวน 280 อัตรา เข้าศึกษาต่อโรงเรียนเตรียมทหาร เพื่อจะเป็นนายตำรวจสัญญาบัตร ตามระเบียบกองทัพไทยว่าด้วยโรงเรียนเตรียมทหาร พ.ศ.2560 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 โดยใช้แนวทางการรับสมัครและสอบคัดเลือกฯ ตามแนวทางที่ประชุมคณะกรรมการศึกษาโรงเรียนเตรียมทหาร และประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

พร้อมทั้งขอยกเลิกการจัดสรรอัตราในการรับสมัครและสอบคัดเลือกข้าราชการตำรวจและบุคคลภายนอก (หญิง) เข้าเป็นนักเรียนนายร้อยตำรวจและบุคคลภายนอกเข้าเป็น นักเรียนเตรียมทหาร ในส่วนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ จำนวน 280 อัตรา ตามที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้เคยอนุมัติไว้ โดยไม่มีกำหนด 

สำหรับนักเรียนนายร้อยตำรวจหญิงมีการเปิดรับสมัครคัดเลือกครั้งแรกเมื่อ พ.ศ.2552 ซึ่งนับเป็นนักเรียนนายร้อยรุ่นที่ 66 โดยมีหลักสูตรการเรียนเป็นเวลา 4 ปี ที่ต้องผ่านการฝึกระเบียบวินัยแบบทหาร หลักสูตรความเป็นผู้นำ วิชากฎหมาย รวมทั้งวิชาการตำรวจ ขณะที่ปัจจุบันมีนักเรียนนายร้อยตำรวจหญิงแล้วจำนวน 10 รุ่น 

 

ภาพ : เฟซบุ๊ก พนักงานสอบสวนหญิง

ภาพ : เฟซบุ๊ก พนักงานสอบสวนหญิง

ภาพ : เฟซบุ๊ก พนักงานสอบสวนหญิง

 

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง