รู้จัก "ซัลฟิวริก" กรดพิษถึงตาย | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

รู้จัก "ซัลฟิวริก" กรดพิษถึงตาย

Logo Thai PBS
รู้จัก "ซัลฟิวริก" กรดพิษถึงตาย
เปิดอันตราย "กรดซัลฟิวริก" หรือกรดกำมะถัน ต้นเหตุ น.ส.ช่อลัดดา ทาระวัน ที่ถูกสามีสาดเข้าใส่ใบหน้า ร่างกายและกลืนกินน้ำกรด ทำให้กัดทะลุลงปอดจนเสียเลือดมาก

ไทยพีบีเอสออนไลน์ ตรวจสอบข้อมูลความเป็นพิษของกรดซัลฟิวริก หลังจากนายอัจฉริยะ เรืองรัตนพงศ์ ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรม ระบุว่า น.ส.ช่อลัดดา ทาระวัน ถูกสามีสาดน้ำกรดใส่ โดยเป็นกรดซัลฟิวริก 

จากข้อมูลของกรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระบุว่า กรดซัลฟิวริก (sulfuric acid) หรือกรดกำมะถัน ลักษณะทั่วไปจะเป็นของเหลวใสคล้ายนน้ำมัน ไม่มีสี ไม่มีกลิ่น
มีความหนืด จัดเป็นกรดแร่อย่างแรง ละลายในน้ำได้ดี กรดซัลฟิวริก เป็นเคมีภัณฑ์พื้นฐานญที่มีการนำาไปใช้ในอุตสาหกรรมเคมีต่างๆ เช่น ใช้ในการผลิตปุ๋ยเคมีภัณฑ์ปิโตรเลียม การผลิตแร่ การสังเคราะห์สารเคมี และใช้ในการบำบัดน้ำเสีย  

ขณะที่จากการตรวจสอบข้อมูลเติมจากฐานข้อมูลของกรมควบคุมมลพิษ  ระบุว่า กรดซัลฟิวริก มีฤทธิ์กัดกร่อนวัตถุเกือบทุกชนิด ทำใหเกิดการระคายเคืองต่ออวัยวะสัมผัส มีพิษเฉียบพลันโดยการสูดดมโดยอาชีพที่ต้องสัมผัสกับไอหรือละออง ทำให้กรดซัลฟิวริก ถูกจัดเป็นวัตถุอันตราย ชนิดที่ 3 ตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ.2535

โดยข้อมูลยังบ่งชี้ว่า ซัลฟิวริก ที่มีฤทธิ์กัดกร่อนอย่างรุนแรง สารละลายและกรดซัลฟิวริก ทำใหเกิดดการระคายเคืองต่อผิวหนัง ตา และเยื่อบุได้อย่างรุนแรง

ถ้าได้รับทางปาก เยื่อบุทางเดินอาหารตั้งแต่ปาก คอหอย หลอดอาหาร ผู้ป่วยจะปวดอย่างรุนแรง และไม่สามารถกลืนอาหารได้ เซลล์เยื่อบุของอวัยวะที่สัมผัสกับกรดซัลฟิวริกจะตาย

โดยแผลที่โดนซัลฟิวริก และเปลี่ยนเป็นสีขาว-เทา แล้วจึงเปลี่ยนเป็นสีดำ เซลล์ที่ตายจะมีขนาดเล็กลงซึ่งมักเรียกบริเวณที่มีเซลล์ตายว่า “coagulation necrosis” ถ้ากรดมีความเข้มข้นสูง อาจทำให้ผนังของระบบทางเดนอาหารเป็นแผลเป็น 

พิษร้ายแรงหากสัมผัส-สูดดมถึงตาย

ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลของกรมวิทยาศาสตร์บริการ ที่บอกว่า ความเป็นพิษต่อร่างกายของกรดซัลฟิวริกมีดังนี้  หากผิวหนังสัมผัสโดยตรง ทำให้เกิดการระคายเคืองอย่างรุนแรง ผิวหนังไหม้ ปวดแสบปวดร้อน และเกิดแผลพุพอง

ดวงตา การสัมผัสโดยตรงกับของเหลว ไอ หรือหมอกควันของกรดซัลฟิวริก จะทำให้ดวงตาระคายเคือง พร่ามัว ตาแดง น้ำตาไหล กระจกตาเสียหาย และกรอกตาไปมาไม่ได้ ถ้าหากโดนดวงตามากๆ อาจทำให้เกิดการไหม้อย่างสาหัส จนถึงตาบอดได้

การสูดดม เอาไอหรือหมอกควันของกรดซัลฟิวริกซึ่งมีฤทธิ์กัดกร่อนสูงจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อเนื้อเยื่อที่เป็นเมือก เกิดการระคายเคืองอย่างรุนแรงของโพรงจมูก ลำคอ และระบบทางเดินหายใจ ทำให้เกิดอาการน้ำท่วมปอด หายใจติดขัด ถี่รัว และอาจทำให้เสียชีวิตได้

การกินเข้าไป จะทำให้เกิดการไหม้ของลำคอ หลอดอาหารและกระเพาะอาหาร เกิดอาการคลื่นไส้ อาเจียน การไหลเวียนของโลหิตล้มเหลว หายใจติดขัด ปัสสาวะน้อย เกิดอาการช็อกและเสียชีวิตได้

จากการที่กรดซัลฟิวริกถูกนำไปใช้ในหลายๆ อุตสาหกรรม จึงต้องมีการควบคุมคุณภาพของกรดให้เป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 

อ่านข่าวเพิ่มเติม

ปิดบัญชี "รพ.พระราม 2" ไม่มีหมอ-จ่อถูกพักใบอนุญาต

คำต่อคำ รพ.พระราม 2 รักษาดีที่สุด-คนไข้ปฏิเสธเอง

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง