กรมศิลป์จำลอง-สร้างเรือพระราชพิธี จัดแสดงงานอุ่นไอรักฯ

Logo Thai PBS
กรมศิลป์จำลอง-สร้างเรือพระราชพิธี จัดแสดงงานอุ่นไอรักฯ
กรมศิลปากรจำลองและจัดสร้างเรือพระราชพิธี พระที่นั่งไอศวรรย์ทิพยอาสน์ ภาพจิตรกรรมทิวทัศน์และสามมิติ รวมถึงจัดการแสดงให้ประชาชนได้รับชมในงานอุ่นไอรัก คลายความหนาว “สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์”

นายอนันต์ ชูโชติ อธิบดีกรมศิลปากร เปิดเผยว่า ตามที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดงาน อุ่นไอรัก คลายความหนาว “สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์” ณ พระลานพระราชวังดุสิตและสนามเสือป่า ระหว่างวันที่ 9 ธ.ค.2561 - 19 ม.ค.2562 ซึ่งกรมศิลปากรได้รับมอบหมายให้ดำเนินการจำลองและจัดสร้างเรือพระราชพิธี จำนวน 4 ลำ พระที่นั่งไอศวรรย์ทิพยอาสน์ รวมถึงงานการเขียนภาพจิตรกรรมทิวทัศน์และภาพสามมิติ เพื่อเผยแพร่ให้ประชาชนได้ชมความงดงามของศิลปะและประวัติศาสตร์ของไทย

โดยสำนักช่างสิบหมู่ เป็นผู้จำลองและจัดสร้างเรือพระราชพิธี จำนวน 4 ลำ ขนาดครึ่งของลำจริง ประกอบด้วย เรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์, เรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณ รัชกาลที่ 9, เรือพระที่นั่งอนันตนาคราช และเรือพระที่นั่งอเนกชาติภุชงค์ สำหรับพระที่นั่งไอศวรรย์ทิพยอาสน์ จำลอง ดำเนินการโดยสำนักสถาปัตยกรรม

 

ส่วนงานการเขียนภาพจิตรกรรมทิวทัศน์และภาพสามมิติ โดยสำนักช่างสิบหมู่ ประกอบด้วย งานเขียนผนังที่ 1 ฝั่งสวนอัมพร (ติดถนนศรีอยุธยา) ภาพสามมิติเป็นภาพปลากระโดดจากน้ำ และภาพทิวทัศน์ท่าราชวรดิษฐ์ ริมแม่น้ำเจ้าพระยา พระบรมมหาราชวัง

ผนังที่ 2 ฝั่งสวนอัมพร ภาพสามมิติเป็นภาพเด็กและเครื่องมือจับปลาสมัยโบราณ วิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่เกี่ยวเนื่องกับสายน้ำและวิถีเกษตรกรรม และภาพทิวทัศน์ภูเขาทอง, ผนังที่ 3 ฝั่งสวนอัมพร ภาพสามมิติเป็นภาพประเพณีลอยกระทง และผนังที่ 4 ฝั่งสนามเสือป่า ภาพสามมิติเป็นภาพสะพานข้ามคลอง รถโบราณ คันโยกสูบน้ำโบราณ เรือพระราชพิธี วิถีชีวิตเกษตรกร ส่วนภาพทิวทัศน์เป็นภาพแทงค์เก็บน้ำโบราณ บ้านเรือนริมน้ำ คลองลัดโพธิ์ เป็นต้น

พร้อมกันนี้ยังเชิญชวนประชาชนชมการแสดงในงานอุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์ ณ เวทีสนามเสือป่า ดังนี้

วันที่ 9 ธ.ค.2561 พิธีเปิด การแสดงโหมโรงชลมารคยาตรา (โหมโรงระนาด)
วันที่ 14 ธ.ค.2561 การแสดงละครนอก เรื่อง สังข์ทอง ตอน กลมัจฉาในวารี
วันที่ 15 ธ.ค.2561 การแสดงโขน เรื่อง รามเกียรติ์ ชุด เฉลิมรัฐกฤดารามาวตาร
วันที่ 20 ธ.ค.2561 การแสดงละครนอก เรื่อง สังข์ทอง ตอน หาปลา
วันที่ 24 ธ.ค.2561 การแสดงวิพิธทัศนา ชุด สายทิพย์วารี หล่อชีวีวิถีไทย
วันที่ 28 ธ.ค.2561 การบรรเลงดนตรีสากล ชุด สายธารวิถีไทย ใต้ร่มจักรีวงศ์

 

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง