ปชป. ชูนโยบายประกันราคายางกิโลกรัมละ 60 บาท | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

ปชป. ชูนโยบายประกันราคายางกิโลกรัมละ 60 บาท

การเมือง
26 ธ.ค. 61
17:35
9,930
Logo Thai PBS
ปชป. ชูนโยบายประกันราคายางกิโลกรัมละ 60 บาท
ปชป. เปิดตัวว่าที่ผู้สมัคร ส.ส. ใต้ 50 เขต ชูนโยบายแก้ปัญหาราคายาง-ปาล์ม ประกันราคายาง กก.ละ 60 บาท และประกันราคาปาล์ม กก.ละ 4 บาท

นายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์(ปชป.) และว่าที่ผู้สมัคร ส.ส. ภาคใต้ 50 เขต ร่วมแถลงนโยบายแก้ไขปัญหายางพาราและปาล์มน้ำมัน โดยนายนิพิฏฐ์ กล่าวว่า ครั้งนี้เป็นการเปิดตัวว่าที่ผู้สมัครส.ส.ภาคใต้ ที่เป็นเสมือนเมืองหลวงของพรรคประชาธิปัตย์ ซึ่งมีปัญหาหลัก 5 เรื่อง ได้แก่ 1. ยางพารา 2.ปาล์มน้ำมัน 3.ประมง 4.การท่องเที่ยว และ 5.ปัญหาความมั่นคงในสามจังหวัดใช้แดนใต้ โดยประชาธิปัตย์ขอประกาศนโยบายปาล์ม ยาง 5 คูณ 2 เพราะ 5 ปีที่ผ่านมาเกษตรกรอยู่อย่างลำบาก ซึ่ง 1 ปีหลังการเลือกตั้งปัญหานี้ควรได้รับการแก้ไข

60บาท 25ไร่ ได้ทุกคน

สำหรับการแก้ไขปัญหา คือ 1. ประกันรายได้ยางพาราที่ 60 บาท/ กก. ครอบครัวละไม่เกิน 25 ไร่ ไม่ว่าจะมีที่ดินหรือไม่ แต่ต้องมีการลงทะเบียนเกษตรกร เพราะนโยบายเดิมที่ชดเชยให้เกษตรกร ชาวสวนจะได้รับเงิน แต่คนกรีดยางไม่ได้รับ สรุปคือนโยบาย “60 บาท 25 ไร่ ได้ทุกคน” 

 

2. ผลักดันการใช้ยางพาราในประเทศ 20 % หรือปีละ1ล้านตัน โดยนำไปทำถนนพาราแอสฟัสติก หรือ พาราซอยซีเมนต์ แปรรูปทำสนามเด็กเล่นและอื่นๆ 3. ตั้งกองทุนสวัสดิการชาวสวนยางแบบสมัครใจ จ่ายสมทบ ตามมาตรา 49(5) พ.ร.บ.การยางแห่งประเทศไทย พ.ศ.2558 4. แก้ปัญหาเกษตรกรชาวสวนยางที่ปลูกยางในพื้นที่ที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ กว่า 300,000 ครัวเรือน พื้นที่สวนยาง 5 ล้านไร่ ด้วย “โฉนดสีฟ้า” คือการยกระดับโฉนดชุมชนเพื่อชาวสวนยางได้รับสิทธิการใช้ประโยชน์ในที่ดิน และ 5. สร้างความมั่นคงในอาชีพการทำสวนยางด้วยชุดความคิด “สวนยางยั่งยืน” เพื่อเปลี่ยนสวนยางเชิงเดี่ยว ให้เป็นป่ายางที่มีสมดุลนิเวศ

ประกันราคาปาล์มกิโลกรัมละ 4 บาท

ส่วนการแก้ไขปัญหาราคาปาล์มตกต่ำ คือ 1.ประกันรายได้เกษตรกรที่กก.ละ 4 บาท 25ไร่/ครอบครัว และได้ทุกคน 2. ประกาศใช้น้ำมันดีเซลบี 10 ทั่วประเทศ, บี 20 ในการขนส่ง การประมง, บี100 เพื่อสิ่งแวดล้อมในการเกษตร ประมง และการท่องเที่ยว 3.เสนอกฎหมาย พ.ร.บ.ปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มฉบับสภาเกษตรกร ให้มีการซื้อปาล์มคุณภาพตามราคาคุณถาพของปาล์มที่ราคาหน้าโรงงาน ไม่ใช่กำหนดราคาจากกรุงเทพฯ

คลิป ปชป.แถลงนโยบายแก้ไขปัญหาราคายางพารา

ข่าวที่เกี่ยวข้อง