ไทยสอบตก ! ซิวอันดับที่ 99 " ดัชนีรับรู้ทุจริต"

สังคม
29 ม.ค. 62
19:47
1,852
Logo Thai PBS
 ไทยสอบตก ! ซิวอันดับที่ 99 " ดัชนีรับรู้ทุจริต"
องค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ เผยผลการจัดอันดับดัชนีการรับรู้การทุจริตไทยมีคะแนนดัชนีการรับรู้ทุจริตปี 2561 ลดลง 1 คะแนนเมื่อเทียบกับปีก่อน ทำให้ลำดับไทยแย่ลง 3 อันดับ มาอยู่ที่ลำดับ 99 จาก 180 ประเทศ

วันนี้ (29 ม.ค.2562) องค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ ประกาศค่าคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต หรือ CPI ประจำปี 2018 ประเทศที่ได้อันดับหนึ่ง เดนมาร์ก 88 คะแนน ส่วนประเทศไทยได้ 36 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน เท่ากับบาห์เรน โคลัมเบีย ฟิลิปปินส์ และแทนซาเนีย โดยถือเป็นลำดับที่ 99 จาก 180 ประเทศ 

นายวรวิทย์ สุขบุญ เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) กล่าวว่า 2 ใน 3 จาก 180 ประเทศทั่วโลก ได้คะแนนต่ำกว่า 50 คะแนน โดยคะแนนเฉลี่ยทั่วโลกอยู่ที่ 43 คะแนน การพิจารณาข้อมูลจาก 9 แหล่ง ไทยได้คะแนนเท่าเดิม 6 แหล่ง คะแนนลดลง 3 แหล่ง คือ ด้านพัฒนาการจัดการสถาบันระหว่างประเทศ ด้านการให้คำปรึกษาความเสี่ยงทางการเมืองและเศรษฐกิจ และด้านความหลากหลายของโครงการประชาธิปไตย

โดยน่าจะเป็นเพราะปีที่ผ่านมาสังคมโลกมองว่า ไทยยังขาดความชัดเจนเกี่ยวกับการเลือกตั้ง มีข้อจำกัดเรื่องสิทธิเสรีภาพบางประการเพื่อความสงบเรียบร้อยของประเทศ ทำให้การถ่วงดุลของฝ่ายบริหาร นิติบัญญัติ และกระบวนการยุติธรรมยังไม่ชัดเจน

ขณะที่เลขาธิการองค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่นประเทศไทย ตั้งข้อสังเกตว่า คะแนนการรับรู้การทุจริตของไทยเคยปรับดีขึ้นในช่วงต้นของรัฐบาล คสช. โดยปี 2557 และ 2558 ไทยถูกจัดในอันดับที่ 85 และ 76 ด้วยคะแนน 38 แต่ในช่วงปีหลัง คะแนนลดลง ส่วนหนึ่งเพราะมีหลายกรณีที่รัฐบาลไม่สามารถชี้แจงและสร้างความโปร่งใสได้

ก่อนหน้านี้ ป.ป.ช. เคยตั้งเป้าหมายในการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) ว่าในปี 2564 ประเทศไทยจะได้ค่าคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต 50 คะแนน แต่คะแนนล่าสุดได้เพียง 36 คะแนน