เสียงสะท้อนผู้พิการต่อการเลือกตั้ง

การเมือง
6 ก.พ. 62
07:06
684
Logo Thai PBS
เสียงสะท้อนผู้พิการต่อการเลือกตั้ง
เสียงสะท้อนจากผู้พิการว่าต้องการให้พรรคการเมืองมีนโยบายที่ส่งเสริมด้านการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิต

สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ พระประแดง จ.สมุทรปราการ สาธิตวิธีการลงคะแนนเสียง เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการเลือกตั้ง 24 มี.ค.นี้ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ และการตระหนักถึงสิทธิในการเลือกตั้งของคนพิการและผู้สูงอายุ รวมทั้งส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมือง

ผู้พิการบางส่วน กล่าวว่า ตั้งใจจะไปใช้สิทธิเลือกตั้งเลือกคนดีเข้ามาบริหารประเทศ และต้องการให้พรรคการเมืองต่างๆ มีนโยบายด้านการส่งเสริมอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ขณะเดียวกันยังเสนอว่า หน่วยเลือกตั้งต่างๆ ควรมีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการด้วยกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส.มาตรา 92 กำหนดให้มีการอำนวยความสะดวกสำหรับการออกเสียงลงคะแนนของคนพิการและผู้สูงอายุ หรือจัดให้มีการช่วยเหลือในการออกเสียงลงคะแนนภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง

ดังนั้น กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้ร่วมกับคณะกรรมการการเลือกตั้ง ส่งเสริมให้คนพิการออกมาใช้สิทธิเลือกตั้ง โดยมีการจัดหน่วยเลือกตั้งพิเศษ 5 แห่ง เช่น สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ พระประแดง จ.สมุทรปราการ มีการจัดสิ่งอำนวยความสะดวก มีเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือกรณีผู้มีสิทธิไม่สามารถทำเครื่องหมายลงคะแนนได้ มีการจัดทำอักษรเบลล์อธิบายรายละเอียดชื่อพรรคการเมือง

จ.สมุทรปราการ มีผู้พิการที่มีสิทธิเลือกตั้งจำนวน 21,816 คน ซึ่ง กกต.คาดหวังใช้ผู้พิการออกมาใช้สิทธิ เพราะหนึ่งสิทธิหนึ่งเสียงของพวกเขาจะเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาประเทศ และเลือกคนดีเข้าสภาฯ

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง