สถานกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต เตือนคนไทยระวังขบวนประท้วง | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต เตือนคนไทยระวังขบวนประท้วง

ต่างประเทศ
24 มี.ค. 62
09:25
1,371
Logo Thai PBS
สถานกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต เตือนคนไทยระวังขบวนประท้วง

วันนี้ (24 มี.ค.) สถานกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต ออกประกาศ เรื่อง การเดินขบวนประท้วงในนครแฟรงก์เฟิร์ต ว่า ด้วยในวันเสาร์ที่ 23 มีนาคม 2562 ระหว่างเวลา ประมาณ 10.00 - 20.00 น. จะมีการเดินขบวนประท้วงในนครแฟรงก์เฟิร์ตของ 3 กลุ่มใหญ่ ได้แก่ 1.กลุ่มชาวมุสลิมซึ่งจะร่วมเดินขบวนเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ (Newroz) ของชาวเคิร์ด ซึ่งจะเริ่มเดินขบวนตั้งแต่เวลา 10.00 - 20.00 น. และคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมมากกว่า 30,000 คน

2.กลุ่มต่อต้านแนวคิดของพรรคฝ่ายขวา ซึ่งจะเริ่มเดินขบวนตั้งแต่เวลา 13.00-19.00 น. และคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมประมาณ 2,000 คน และ 3.กลุ่ม Rette Dein Internet ซึ่งต่อต้านนโยบายการปฏิรูปการใช้สื่อออนไลน์ของสหภาพยุโรป ซึ่งจะเริ่มเดินขบวนตั้งแต่เวลา 14.00 - 18.00 น. และคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมประมาณ 5,000 คน

ในการนี้ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต ขอแจ้งให้ประชาชนชาวไทยที่พำนักอยู่ในเขตนคร แฟรงก์เฟิร์ตและพื้นที่ใกล้เคียง ตรวจสอบเส้นทางการเดินขบวนประท้วงของทั้งสามกลุ่มข้างต้น วางแผนการเดินทางล่วงหน้า หลีกเลี่ยงเส้นทางที่กลุ่มผู้เดินขบวนจะเดินทางผ่าน ใช้ความระมัดระวังหากเข้าไปอยู่ในพื้นที่ที่มีการเดินขบวน รวมทั้งติดตามข่าวสารและประกาศของทางการนครแฟรงก์เฟิร์ตอย่างใกล้ชิด ทั้งนี้ หากมีข้อมูลเพิ่มเติมสถานกงสุลใหญ่ ฯ จะแจ้งให้ทราบเป็นระยะ และหากต้องการขอความช่วยเหลือเร่งด่วนสามารถติดต่อสถานกงสุลใหญ่ ฯ ได้ที่หมายเลข 0174-3523033