ด่วน! ศาลรัฐธรรมนูญรับคำร้องปมหุ้นสื่อ "ธนาธร" ยุติหน้าที่ ส.ส.

การเมือง
23 พ.ค. 62
17:01
10,969
Logo Thai PBS
ด่วน! ศาลรัฐธรรมนูญรับคำร้องปมหุ้นสื่อ "ธนาธร" ยุติหน้าที่ ส.ส.
ด่วน! ศาลรัฐธรรมนูญมีมติ 9 ต่อ 0 รับคำร้องกรณีนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ถือหุ้นสื่อไว้พิจารณา พร้อมมีมติ 8 ต่อ 1 สั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่ส.ส. โดยให้ชี้แจงภายใน 15 วัน ขณะที่พรรคอนาคตใหม่ นัดสื่อแถลงข่าววันนี้ เวลา 19.00 น.

วันนี้ (23 พ.ค.2562) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภายหลังตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ประชุมพิจารณากรณีคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ขอให้ศาลวินิจฉัยคุณสมบัติของนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ ถือครองหุ้นในบริษัทวี-ลัค มีเดียจำกัด ซึ่งประกอบธุรกิจสื่อเข้าลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็น ส.ส. ซึ่งเป็นเหตุให้สมาชิกภาพ ส.ส.สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 101 (6 )ประกอบมาตรา 98 (3)

ทั้งนี้ศาลรัฐธรรมนูญ มีมติมีมติเอกฉันท์ 9 ต่อ 0 มีคำสั่งรับคำร้องไว้พิจารณาวินิจฉัย และแจ้งให้ผู้ร้องทราบ และส่งสำเนาคำร้องให้ผู้ถูกร้อง ยื่นคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับสำเนาคำร้อง 

สำหรับคำขอของผู้ร้องที่ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งให้ผู้ถูกร้องหยุดปฏิบัติหน้าที่จนกว่าศาลรัฐธรรม นูญจะมีคำวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 82 วรรค 2 ศาลพิจารณาคำร้องและเอกสาร ประกอบคำร้องแล้ว เห็นว่า คดีนี้ผู้ร้องได้ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งให้ผู้ถูกร้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 86 วรรค 2  และปรากฏข้อมูลจากเอกสารประกอบคำร้องว่า ตลอตระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นทุกครั้ง จะส่งสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น ระบุวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น พร้อมมีหนังสือนำส่งนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานครในเวลาใกล้ชิดกัน ซึ่งแตกต่างจากการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นในคดีนี้ ตามเอกสารประกอบคำร้องไม่ปรากฏว่ามีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น

จึงปรากฎเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ถูกร้องมีกรณีตามที่ถูกร้อง ประกอบกับการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ถูกร้องอาจก่อให้เกิดปัญหาข้อกฎหมาย และการคัดค้านโต้แย้งเป็นอุปสรรคต่อการดำเนินงานสำคัญของที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรได้

จึงมีมติเสียงข้างมาก 8 ต่อ 1 ให้ผู้ถูกร้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ ส.ส. จนกว่าศาลจะมีคำวินิจฉัย และในชั้นนี้ยังไม่มีเหตุจำเป็นที่จะกำหนดมาดรการ หรือวิธีการคุ้มครองชั่วคราวใด

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง เลือกตั้ง2562: ลุ้นวันนี้ ! ศาลรัฐธรรมนูญถกคดีหุ้นสื่อ "ธนาธร"

ทั้งนี้หลังจากมีมติว่าศาลรัฐธรรมนูญรับคำร้องไว้พิจารณาแล้ว ทางฝ่ายประชาสัมพันธ์พรรคอนาคตใหม่แจ้งว่าในเวลา 19.00 น. นายธนาธร จะแถลงข่าวที่พรรค ชั้น 5 ตึกไทยซัมมิท  

 

"ธนาธร"ชี้กกต.เร่งรัดส่งคดีหุ้น ให้ศาลฟัน-ไต่สวนไม่เสร็จ  

โดยวันนี้ นายธนาธร โพสต์เฟซบุ๊กหัวข้อ “ยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญให้ฟันธนาธร ไปก่อน แล้วค่อยสืบสวนข้อเท็จจริงทำสำนวนทีหลัง ทำแบบนี้ ก็ได้หรือ ????" พร้อมกันนี้แสดงหลักฐานเอกสารเชิญ 2 พยาน การโอนหุ้นบริษัท วี-ลัค มีเดีย เมื่อวันที 8 ม.ค. กรณีการเข้าให้ถ้อยคำกับคณะกรรมการสืบสวนไต่สวนของ กกต. โดยในเอกสารลงวันที่ 17 พ.ค.2562 แต่ส่งจริงเมื่อวันที่ 21 พ.ค.นี้ และถึงมือพยานทั้งสองในวันที่ 22 พ.ค.นี้ หากแต่ก่อนหน้านั้น เมื่อ 16 พ.ค.ที่ผ่านมา 

กกต.ได้มีมติและส่งคำร้องกรณีหุ้นวีลัคไปให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยแล้ว เท่ากับว่า กกต.ยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญทั้งที่กระบวนการสืบสวนไต่สวนยังไม่เสร็จสิ้น ถือเป็นการเร่งรัดขั้นตอนกระบวนการ ทำให้ กกต.มีความเสี่ยงในการทำผิดกฎหมายอาญา มาตรา 157 และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง มาตรา 69 ฐานใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบ

โดย นายธนาธร ระบุตอนหนึ่งว่า เมื่อวานนี้ (22 พ.ค.2562) พยานของผม 2 คนในการโอนหุ้นวี-ลัค ได้รับจดหมายหนังสือเชิญไปให้ถ้อยคำ ฉบับลงวันที่ 17 พ.ค.2562 จากคณะกรรมการสืบสวนและไต่สวนของ กกต. (ชุดเดียวกับที่ผมได้ไปให้ถ้อยคำกับ อ.ปิยบุตร เมื่อวันที่ 30 เม.ย.) และจดหมายเพิ่งถูกจัดส่งเมื่อวันที่ 21 พ.ค. ทุกท่านครับ คณะกรรมการสืบสวนและไต่สวนของ กกต. ชุดนี้ เป็นคณะกรรมการที่ทำหน้าที่สอบสวนข้อเท็จจริงหลังแจ้งข้อกล่าวหาให้ยุติ จึงจะเสนอต่อคณะอนุกรรมการฯ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับคำร้อง เมื่อคณะอนุกรรมการฯ ลงมติให้ความเห็นเกี่ยวกับคำร้องแล้ว กระบวนการสุดท้าย สำนวนคำร้องจึงจะไปอยู่ในชั้นพิจารณาของคณะกรรมการการเลือกตั้ง เพื่อพิจารณาวินิจฉัยว่า จะยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญ หรือไม่ต่อไป

 

"ปรากฏว่า เมื่อวันที่ 16 พ.ค.ที่ผ่านมา กกต. ได้ยื่นคำร้องคดีนี้ต่อศาลรัฐธรรมนูญ ไปแล้ว ทั้ง ๆ ที่การสืบสวนไต่สวนข้อเท็จจริงตามสำนวนคำร้องนี้ ยังไม่เสร็จสิ้น หลังจากกกต. ยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญแล้ว เพิ่งจะเรียกพยานของผมไปให้ถ้อยคำต่อคณะกรรมการสืบสวนฯ ทั้ง ๆ ที่เป็นประเด็นสำคัญเกี่ยวกับการพิจารณาความสมบูรณ์ของการโอนหุ้น คำร้องที่ กกต. ยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญเมื่อวันที่ 16 พ.ค.ที่ผ่านมานี้ ตั้งอยู่บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงที่ยังไม่ยุติในประเด็นที่เป็นสาระสำคัญ คณะกรรมการสืบสวนฯ ยังเรียกสอบพยานอยู่ แต่ กกต. ชุดใหญ่ ท่านลงมติและยื่นคำร้องต่อศาลไปก่อน

มีข่าวว่า วันนี้ศาลรัฐธรรมนูญจะมีมติเกี่ยวกับการรับคำร้อง/ไม่รับ คำร้องที่ยังไม่เสร็จของ กกต.คดีนี้" นายธนาธร ระบุ

หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ ยังระบุต่ออีกว่า 8 ม.ค.ที่ผ่านมากลับจากบุรีรัมย์ มา กทม. โดนใบสั่งอยู่หลายใบ หลายท่านแซวกันว่าคนขับรถของผมเร่งรีบซิ่งเหยียบมิดรีบกลับ กทม. จนเกินไปแล้ว แต่เมื่อเจอกรณีนี้ของ กกต. แล้ว การเหยียบซิ่งของคนขับรถผมกลายเป็นเต่าคลานไปเลย - กกต. ท่านไวกว่า กกต. ท่านยิงไนตรัสด้วย จะรีบไปไหน งานนี้ กกต. ท่านไม่โดน “ใบสั่ง” (ค่าปรับ พ.ร.บ.จราจร) ก็จริงครับ พฤติการณ์ของท่านอาจไม่ขัด พ.ร.บ.จราจร แต่อาจขัด ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 และ พรป.กกต. มาตรา 69 ฐานใช้อำนาจโดยมิชอบหรือไม่ เรื่องนี้ #น่าครุ่นคิดนะครับ”

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

เลือกตั้ง 2562 : ชี้ศาลรัฐธรรมนูญสั่ง "ธนาธร" หยุดปฏิบัติหน้าที่ไม่ได้

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง