"คิงเพาเวอร์" ชนะประมูลดิวตี้ฟรีสุวรรณภูมิ

เศรษฐกิจ
31 พ.ค. 62
11:53
3,857
Logo Thai PBS
"คิงเพาเวอร์" ชนะประมูลดิวตี้ฟรีสุวรรณภูมิ
ทอท.ประกาศบริษัท คิงเพาเวอร์ ดิวตี้ฟรี มีคะแนนรวมสูงสุดยื่นข้อเสนอดิวตี้ฟรีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยเสนอค่าตอบแทนสูงกว่าเดิม เตรียมชงบอร์ด ทอท.พิจารณาอนุมัติในวันที่ 19 มิ.ย.นี้

วันนี้ (31 พ.ค.2562) นายวิชัย บุญยู้รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัทท่าอากาศยานไทย จำกัด มหาชน (ทอท.) (สายงานพัฒนาธุรกิจและการตลาด) กล่าวว่า ตามที่ ทอท.ได้จำหน่ายเอกสารการยื่นข้อเสนอการดำเนินงานให้สิทธิประกอบกิจการจำหน่ายสินค้าปลอดอากร ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ระหว่างวันที่ 1-18 เม.ย.2562 โดยมีผู้สนใจซื้อเอกสารทั้งสิ้น 5 ราย ได้แก่ บริษัท คิงเพาเวอร์ ดิวตี้ฟรี จำกัด, บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด, บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน), บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน), บริษัทโรงแรมรอยัลออคิด (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

เมื่อวันที่ 22 พ.ค.ที่ผ่านมา ทอท.กำหนดให้มีการยื่นข้อเสนอการดำเนินงาน โดยมีผู้มายื่นข้อเสนอ 3 ราย ได้แก่ บริษัท คิงเพาเวอร์ ดิวตี้ฟรี จำกัด, บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ยื่นข้อเสนอการดำเนินงานในนามกิจการร่วมค้าการบินกรุงเทพ ล็อตเต้ ดิวตี้ฟรี (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ) ประกอบด้วย บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) บริษัท โฮเต็ล ล็อตเต้ จำกัด และบริษัท บางกอกแอร์เวย์สโฮลดิ้ง จำกัด, บริษัทโรงแรมรอยัลออคิด (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ยื่นข้อเสนอการดำเนินงานในนามกิจการร่วมค้า ประกอบด้วย บริษัทโรงแรมรอยัลออคิด (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน), บริษัท เอ็มไพร์ เอเชีย กรุ๊ป จำกัด และ WDFG UK LIMITED

เมื่อวันที่ 27 พ.ค.ที่ผ่านมา ทอท.ได้กำหนดให้มีการนำเสนอผลงาน (Presentation) ข้อเสนอด้านเทคนิคของผู้ยื่นข้อเสนอการดำเนินงาน โดยผู้ยื่นข้อเสนอทั้ง 3 ราย ได้นำเสนอผลงานเป็นที่เรียบร้อย และในวันนี้ ทอท.ได้เปิดซองเสนอค่าตอบแทนและประกาศผลคะแนนสูงสุด ซึ่งผู้ที่ได้รับคะแนนรวมสูงสุด คือ บริษัท คิงเพาเวอร์ ดิวตี้ฟรี จำกัด โดยผู้ชนะได้เสนอค่าตอบแทนสูงกว่าที่ ทอท.เคยได้รับอยู่เดิมและสูงกว่าที่ ทอท.คาดหมาย ส่วนการดำเนินการขั้นตอนต่อไป คือ ทอท.จะนำผลการคัดเลือกเสนอคณะกรรมการพิจารณารายได้ของ ทอท. ในวันที่ 12 มิ.ย.2562 และคณะกรรมการ ทอท.ในวันที่ 19 มิ.ย.2562 เพื่อพิจารณาอนุมัติและจะนำเสนอสื่อมวลชนต่อไป