ผู้เชี่ยวชาญแนะเพิ่มระบบตรวจสอบ ก่อนปลดล็อกบินโดรน | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

ผู้เชี่ยวชาญแนะเพิ่มระบบตรวจสอบ ก่อนปลดล็อกบินโดรน

สังคม
4 มิ.ย. 62
06:49
1,425
Logo Thai PBS
ผู้เชี่ยวชาญแนะเพิ่มระบบตรวจสอบ ก่อนปลดล็อกบินโดรน
นายกสมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ ควรตั้งระบบตรวจสอบหลายด้านก่อนเปิดให้บินโดรนอิสระ รวมถึงยังกังวลผู้ที่เพิ่งใช้งานโดรนอาจเสี่ยงต่อการทำให้เกิดอันตรายต่อผู้อื่น

นายพิศิษฐ์ มิตรเกื้อกูล นายกสมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ กล่าวว่า การบังคับให้ขออนุญาตก่อนบินโดรนในปัจจุบัน เป็นข้อจำกัดที่ทำให้ธุรกิจโดรนไม่เติบโต รวมถึงการวิจัยและพัฒนาที่ทำได้ไม่ดีเท่าที่ควร จากโดรนนับแสนลำก่อนมีข้อบังคับเหลือขึ้นทะเบียนเพียง 7,000 ลำในไทย หากภาครัฐจะปลดล็อกให้บางพื้นที่บินโดรนได้อิสระจำเป็นต้องมีหลายประเด็นที่ต้องพิจารณา ทั้งผู้บินโดรน ควรมีใบขับขี่และผ่านการทดสอบเหมือนใบขับขี่รถยนต์ จากปัจจุบันมีเพียงใบรับรองเป็นเจ้าของโดรน และมีประกัน ก็ขึ้นทะเบียนได้ จนอาจเป็นอันตรายหากบังคับโดรนไม่ดี

 

 

ภาครัฐต้องสร้างระบบควบคุมและตรวจสอบการใช้งานเช่น จำแนกเป้าหมายของการบินโดรน ทั้งการศึกษาวิจัย การแสดง อาชีพถ่ายภาพ ธุรกิจส่งอาหาร ส่งของ แต่ละรูปแบบต้องควบคุมแตกต่างกันไป โดยเฉพาะการส่งอาหาร และส่งของที่อาจเป็นช่องทางการสิ่งผิดกฎหมาย วัตถุอันตราย รวมถึงการป้องกันสิ่งของตกจากที่สูงที่จะเป็นอัตรายกับประชาชน

 

 

ขณะที่นายจุฬา สุขมานพ ผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า มีแผนจะปรับปรุงแก้ไขประกาศกระทรวงคมนาคม เกี่ยวกับการขออนุญาต และเงื่อนไขการบินโดรน ให้ทันสมัยสอดคล้องกับแนวทางขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) ซึ่ง ICAO จัดทำเสร็จเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างประกาศใช้ จึงมีเป้าหมายของไทยให้ปรับแก้ประกาศกระทรวงแล้วเสร็จภายในปีนี้

 

 

แนวทางปรับแก้ เช่น กำหนดพื้นที่บินได้โดยไม่ต้องยื่นขออนุญาต แต่อยู่ระหว่างพิจารณาว่าเป็นพื้นที่ใด ขนาดของโดรน และความสูงการบิน ก่อนเปิดรับฟังความเห็นต่อไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง