เตรียมแจกบัตรสวัสดิการฯ รอบ 3 ให้ผู้มีสิทธิ 12,000 คน ต้นเดือน ก.ค.นี้ | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

เตรียมแจกบัตรสวัสดิการฯ รอบ 3 ให้ผู้มีสิทธิ 12,000 คน ต้นเดือน ก.ค.นี้

เศรษฐกิจ
25 มิ.ย. 62
11:01
6,448
Logo Thai PBS
เตรียมแจกบัตรสวัสดิการฯ รอบ 3 ให้ผู้มีสิทธิ 12,000 คน ต้นเดือน ก.ค.นี้
กรมบัญชีกลาง เตรียมแจกบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รอบ 3 ให้ผู้มีสิทธิประมาณ 12,000 คน ประมาณต้นเดือน ก.ค.นี้ ส่วนอีก 7,000 คน ยังไม่สามารถผลิตและแจกได้ เนื่องจากผู้มีสิทธิบางรายมีข้อมูลไม่ครบถ้วน

วันนี้ (25 มิ.ย.2562) นางญาณี แสงศรีจันทร์ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลังในฐานะโฆษกกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า กรมบัญชีกลางได้ผลิตบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ภายใต้โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ในกลุ่มผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง หรือผู้ที่ไม่สามารถเดินทางมาลงทะเบียนได้ในปี 2560 มีผู้มีสิทธิที่ผ่านคุณสมบัติ จำนวนทั้งสิ้น 3,140,409 คน ซึ่งได้ผลิตบัตรสวัสดิการฯ แล้ว จำนวน 3,121,307 คน และได้แจกบัตรสวัสดิการฯ ให้แก่ผู้มีสิทธิซึ่งได้นำไปใช้จ่ายแล้ว จำนวน 3,046,447 ใบ คิดเป็นร้อยละ 97 ต่อบัตรที่ผลิต

ทั้งนี้ ผู้มีสิทธิที่ยังไม่ได้รับบัตรสวัสดิการฯ สามารถนำบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงไปแสดงตน เพื่อรับบัตรได้ที่สำนักงานคลังจังหวัด กรุงเทพมหานคร ตามที่อยู่ปัจจุบันที่ได้ลงทะเบียนไว้ โดยจะขอให้ลงลายมือชื่อเพื่อเป็นหลักฐานยืนยันการรับบัตรสวัสดิการฯ ซึ่งผู้มีสิทธิสามารถรับได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 20 ธันวาคม 2562 หากไม่มารับภายในวันดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์ หลังจากที่ผู้มีสิทธิที่มารับบัตรฯ เรียบร้อยแล้ว จะเริ่มใช้สิทธิได้หลังจากรับบัตรไปแล้ว 2 วัน เนื่องจากต้องดำเนินการเปิดสิทธิของบัตร เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ที่ไม่มีสิทธิแอบอ้างนำเงินในบัตรไปใช้

โฆษกกรมบัญชีกลาง กล่าวว่า ในการจัดทำบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ครั้งที่ 3 ประมาณ 19,000 คน ซึ่งคาดว่าจะดำเนินการผลิตแล้วเสร็จและแจกบัตรฯ ได้ภายในต้นเดือนกรกฎาคม 2562 ประมาณ 12,000 คน ส่วนที่เหลือยังไม่สามารถผลิตได้ เนื่องจากผู้มีสิทธิบางรายมีข้อมูลไม่ครบถ้วน เช่น ไม่มีรูปภาพ เพราะยังไม่ได้ทำบัตรประจำตัวประชาชนแบบสมาร์ทการ์ด หรือกรณีข้อมูลที่ลงทะเบียนไว้ไม่ตรงกับข้อมูลจากทะเบียนราษฎร์ ดังนั้น ขอให้ผู้มีสิทธิบางรายที่ไม่แน่ใจว่าข้อมูลของตนถูกต้องหรือไม่ ไปติดต่อกับทีมไทยนิยม ยั่งยืน เพื่อดำเนินการแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง ซึ่งหากพ้นกำหนดระยะเวลาที่ดำเนินการผลิตบัตรในครั้งนี้ อาจทำให้หมดสิทธิในการรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง