ศาลรัฐธรรมนูญรับคำร้อง 32 ส.ส.ปมถือหุ้นสื่อ รอด 9 คน | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

ศาลรัฐธรรมนูญรับคำร้อง 32 ส.ส.ปมถือหุ้นสื่อ รอด 9 คน

การเมือง
26 มิ.ย. 62
17:47
2,103
Logo Thai PBS
ศาลรัฐธรรมนูญรับคำร้อง 32 ส.ส.ปมถือหุ้นสื่อ รอด 9 คน
ศาลรัฐธรรมนูญ มีมติรับคำฟ้องคดีหุ้นสื่อ ส.ส. 32 คน ให้ชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาต่อศาลภายใน 15 วัน แต่ไม่ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ และไม่รับคำร้อง 9 คน

วันที่ 26 มิ.ย.62 ศาลรัฐธรรมนูญมีมติรับคำร้องสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ถือหุ้นสื่อ 32 คน แต่ไม่สั่งยุติปฏิบัติหน้าที่ พร้อมให้ชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาต่อศาลภายใน 15 วัน และไม่รับคำร้อง 9 คน โดยระบุว่า 

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญได้ประชุมปรึกษาและเห็นว่า ตามคำร้องของพรรคอนาคตใหม่ ร้อง ส.ส. 41 คน ที่อ้างอิงตามรัฐธรรมนูญมาตรา 98(3) บัญญัติ ว่า ลักษณะต้องห้ามของผู้รับสมัครกรณีการถือหุ้นสื่อมวลชน โดยตรวจสอบแล้วปรากฏว่า ศาลมีมติรับคำร้องไว้พิจารณาจำนวน 32 คน ซึ่งเป็นไปตามมาตรา 82 วรรค 1 ของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ มาตรา 7(5) และแจ้งให้ผู้ร้องทราบพร้อมส่งสำเนาคำร้องให้ผู้ถูกร้องทั้ง 32 คน ยื่นคำชี้แจ้งแก้ข้อกล่าวหาต่อศาลภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับสำเนาคำร้อง และไม่เข้าเงื่อนไขที่จะสั่งให้ผู้ถูกร้องทั้ง 32 คน ยุติปฏิบัติหน้าที่ โดยศาลจะดำเนินการไต่สวนเพื่อหาข้อเท็จจริงให้ยุติต่อไปเมื่อนังไม่ปรากฏเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ถูกร้อง 32 คน มีกรณีตามที่ถูกร้องในชั้นนี้จึงยังไม่เข้าเงื่อนไขที่จะสั่งให้ยุติปฏิบัติหน้าที่

ขณะที่ มีคำสั่งไม่รับคำร้อง ส.ส.ที่ถูกร้องจำนวน 9 คน ไว้พิจารณาด้วยเหตุผลชี้แจงว่า หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ซึ่งออกให้แก่ห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทมีวัตถุประสงค์ที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกับกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนใด อันเป็นลักษณะเข้าข่ายให้สิ้นสุดสมาชิกภาพ

ทั้งนี้ ส.ส.จำนวน 9 คน ที่ศาลสั่งไม่รับคำร้องประกอบด้วย นายศาสตรา ศรีปาน, นายสุรศักดิ์ ชิงนวรรณ์, น.ส.ภริม พูลเจริญ, น.ส.ปารีณา ไกรคุปต์, นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ และนายจักรพันธ์ พรนิมิต ตามคำร้องที่ 1 ส่วนนายกรณ์ จาติกวณิช, นายประมวล พงศ์ถาวราเดช และนายอัครเดช วงษ์พิทักษ์โรจน์ ตามคำร้องที่ 2

ข่าวที่เกี่ยวข้อง