จีนเข้มนำเข้าผลไม้ต้องขึ้นทะเบียน GMP ป่วนตลาดทุเรียนไทย | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

จีนเข้มนำเข้าผลไม้ต้องขึ้นทะเบียน GMP ป่วนตลาดทุเรียนไทย

เศรษฐกิจ
4 ก.ค. 62
19:47
42,629
Logo Thai PBS
จีนเข้มนำเข้าผลไม้ต้องขึ้นทะเบียน GMP ป่วนตลาดทุเรียนไทย
จีนกำหนดมาตรการส่งออกผลไม้จากไทยต้องผ่านการขึ้นทะเบียนสวนและโรงงานผลิตให้ได้ตามมาตรฐาน หากไม่มีจะถูกปฎิเสธนำเข้าทันที ขณะที่ 80% ของล้งแทบยังไม่ผ่านมาตรฐานนี้ ซึ่งผลไม้ไทยอาจกำลังเผชิญกับมาตรการกีดกันทางการค้าของจีน

ผู้ประกอบการโรงคัดบรรจุผลไม้ หรือล้ง ในพื้นที่ภาคใต้และภาคตะวันออกหลายร้อยคน รับฟังการชี้แจงและยื่นเอกสารเพื่อขอขึ้นทะเบียนโรงคัดบรรจุ หรือ GMP กับกรมวิชาการเกษตร

ผู้ประกอบการหลายคนระบุว่า มาตรการนี้ส่งผลกระทบอย่างมากต่อการส่งออกผลไม้ไทย เพราะส่วนใหญ่ไม่มี GMP ทำให้ไม่สามารถส่งออกไปจีนได้ โดยขณะนี้ทุเรียนภาคใต้กำลังทยอยออกสู่ตลาดและจะออกมากในช่วงปลายเดือน ก.ค.นี้ถึงเดือน ส.ค.คาดว่าจะมีผลผลิตประมาณ 400,000 ตัน

 

ในพื้นที่ภาคใต้มีล้งมี GMP เพียงร้อยละ 20 ขณะที่ภาคตะวันออกมีล้งเพียงครึ่งหนึ่งที่มี GMP ซึ่งหากจำนวนล้งที่ส่งออกได้มีจำนวนลดลง จะส่งผลต่อราคาทุเรียนอาจจะต่ำกว่ากิโลกรัมละ 100 บาท

ก่อนหน้านี้ล้งสามารถใช้สิทธิ GAP และ GMP ของล้งเครือข่ายได้ แต่ปัจจุบันต้องมีใบรับรองเฉพาะล้งเท่านั้น ซึ่งต้องใช้ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 15 วัน จึงตั้งข้อสังเกตว่าอาจเป็นมาตรการกีดกันทางการค้าของจีนหรือไม่

 

นายวิรัตน์ ธรรมทำรง ผู้อำนวยการสำนักวิจัยพัฒนาการเกษตร เขต 7 จ.สุราษฎร์ธานี ระบุว่า ขณะนี้ได้เร่งดำเนินการตรวจสอบการขอ GMP ของล้งต่างๆ เพื่อให้สามารถส่งออกได้ทันกับฤดูกาลผลิตทุเรียนภาคใต้ที่กำลังออกสู่ตลาด

วันนี้เป็นพืชเศรษฐกิจหลัก ทำเงินรายได้ให้เกษตรกรและเป็นเงินนำเข้าในประเทศจำนวนมหาศาล แต่ต้องเตือนผู้ปลูกและผู้ประกอบการขอให้พัฒนาและยืนในความมีมาตรฐานของสินค้า ไม่เช่นนั้นตลาดปลายทางจะกดดันเรา

 

ผลกระทบโดยตรงต่อตลาดกลางผลไม้ที่ใหญ่ที่สุดในพื้นที่ภาคใต้ ทำให้ผู้ประกอบการไม่กล้าซื้อผลผลิตเพราะยังไม่ได้รับ GMP ส่งผลให้บรรยากาศเงียบเหงา ขณะที่ล้งบางแห่งปรับตัวซื้อทุเรียนช่วยชาวสวน โดยซื้อทุเรียนมาแกะเนื้อแช่แข็งรอจำหน่ายเมื่อได้การรับรอง

ปลายทางยังผลกระทบต่อเกษตรกรไทย ซึ่งชาวสวนทุเรียนใน อ.ละอุ่น จ.ระนอง กล่าวว่า ทุเรียนเริ่มออกแล้ว แต่ล้งกลับไม่มีการแข่งขันซื้อ จึงกังวลว่าราคาทุเรียนปีนี้จะปรับลดลง นอกจากทุเรียนแล้ว ผู้ประกอบการโรงคัดบรรจุมะม่วง ลำไย ลิ้นจี่ และมังคุด ก็ต้องปฎิบัติเช่นเดียวกัน

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง