ศาลสั่งอุตสาหกรรมระยอง ลงดาบโรงงานปุ๋ยปล่อยน้ำเสีย | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

ศาลสั่งอุตสาหกรรมระยอง ลงดาบโรงงานปุ๋ยปล่อยน้ำเสีย

สิ่งแวดล้อม
10 ก.ค. 62
10:35
1,713
Logo Thai PBS
ศาลสั่งอุตสาหกรรมระยอง ลงดาบโรงงานปุ๋ยปล่อยน้ำเสีย
ศาลปกครองคุ้มครองชั่วคราว สั่งอุตสาหกรรมจังหวัดระยองและเทศบาลมะขามคู่ จัดการโรงงานปุ๋ยปล่อยน้ำเสียทิ้งคลองบางไผ่ พร้อมให้ส่งรายงานการตรวจสภาพน้ำทุก 2 เดือน

วันนี้ (10 ก.ค.62) นายศรีสุวรรณ จรรยา นายกสมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อน เปิดเผยว่า ศาลปกครองระยองได้มีคำสั่งกำหนดมาตรการหรือวิธีการคุ้มครองเพื่อบรรเทาทุกข์ชั่วคราวก่อนการพิพากษา ในคดีที่สมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อนร่วมกับชาวบ้าน ต.มะขามคู่ จ.ระยอง ได้ยื่นฟ้องอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลมะขามคู่กับพวกต่อศาลเมื่อวันที่ 27 ก.พ.62

 

ขณะนี้ ศาลปกครองระยองได้มีคำสั่งให้อุตสาหกรรมจังหวัดระยอง ใช้อำนาจตามมาตรา 42 วรรคหนึ่ง แห่ง พ.ร.บ.โรงงาน 2535 บังคับให้โรงงานปุ๋ยของเอกชนที่ปล่อยน้ำเสียสู่คลองบางไผ่ กระทำการระงับยับยั้งมิให้มีน้ำเสียรั่วซึมออกนอกโรงงานลงสู่คลองบางไผ่อีก แต่หากผู้ประกอบการโรงงานไม่ดำเนินการให้อุตสาหกรรมจังหวัดระยองเป็นผู้ดำเนินการเอง โดยให้คิดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งหมด พร้อมค่าปรับไม่เกิน 50,000 บาทต่อวัน ตามมาตรา 63/21 และ มาตรา 63/22 แห่ง พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ฉบับที่ 3 พ.ศ.2562

 

 

นอกจากนั้นศาลยังสั่งให้นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลมะขามคู่ ในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นตาม พ.ร.บ.การสาธารณสุข 2535 ดำเนินการตรวจสอบจุดรั่วซึมที่น้ำเสียไหลออกมาจากโรงงานและตรวจสอบสภาพน้ำในคลองบางไผ่รายงานพร้อมภาพถ่ายต่อศาลทุกวันที่ 1 ของเดือน โดยให้เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค.นี้ เป็นต้นไป และสั่งให้อุตสาหกรรมจังหวัดระยองเก็บตัวอย่างน้ำในบ่อเก็บกักน้ำเสียของโรงงาน และตัวอย่างน้ำในคลองบางไผ่ เพื่อตรวจวิเคราะห์และรายงานผลต่อศาลทุก 2 เดือนโดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค.2562 นี้เป็นต้นไป จนกว่าศาลจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่นด้วย

 

นายศรีสุวรรณ กล่าวว่า กรณีดังกล่าวถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดี ที่จะใช้เป็นตัวอย่างนำร่องในการไล่ตรวจสอบและฟ้องโรงงานอุตสาหกรรมทุกประเภทใน จ.ระยอง ชลบุรี และฉะเชิงเทราที่รัฐบาลประกาศให้เป็นพื้นที่พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ที่เริ่มมีโรงงานสกปรกเข้ามาประกอบการโดยไม่สนใจคุณภาพชีวิตของประชาชน คนงาน และสิ่งแวดล้อม เพราะหวังเพียงสร้างผลกำไรให้กับตนเอง แล้วทิ้งปัญหาไว้ให้คนไทยรับเคราะห์กรรมเยี่ยงโรงงานปุ๋ยแห่งนี้

ข่าวที่เกี่ยวข้อง