ฝนทิ้งช่วงน้ำไหลเข้าเขื่อนน้อย จ.เชียงใหม่ | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

ฝนทิ้งช่วงน้ำไหลเข้าเขื่อนน้อย จ.เชียงใหม่

ภูมิภาค
20 ก.ค. 62
19:48
488
Logo Thai PBS
ฝนทิ้งช่วงน้ำไหลเข้าเขื่อนน้อย จ.เชียงใหม่
เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล และ เขื่อนแม่กวงอุดมธารา จ.เชียงใหม่ ขณะนี้ก็มีน้ำเหลือน้อยมาก เช่นกัน ขณะที่ยังต้องบริหารจัดการทั้งเพื่อการเกษตรและชุมชนเมือง

ชาวนาหลายคนใน จ.เชียงใหม่ ยังคงเตรียมพื้นที่สำหรับเพาะปลูกข้าวนาปี แม้จะรู้ดีว่าปีนี้สถานการณ์น้ำในเขื่อนขนาดใหญ่ 2 แห่งของ จ.เชียงใหม่ คือเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล และเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จะมีน้ำเหลืออยู่น้อยอาจไม่เพียงพอปล่อยให้ทำการเกษตรแต่ก็หวังให้มีฝนตกลงมาช่วยเพื่อให้อยู่รอดถึงเก็บเกี่ยวผลผลิต

ประธานกลุ่มผู้ใช้น้ำพื้นที่ ต.แม่ฮ้อยเงิน อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ เปิดเผยว่าที่ผ่านมาชลประทานได้ปล่อยน้ำให้เกษตรกรไปแล้ว 1 รอบ แต่ด้วยน้ำที่เหลือน้อยอาจปล่อยได้อีกแค่รอบที่ 2 เท่านั้น ขณะนี้พื้นที่บางส่วนที่น้ำไปไม่ถึงก็เริ่มทยอยแห้งตายบ้างแล้ว

จากการสำรวจล่าสุดเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล มีน้ำเหลืออยู่ 77 ล้าน ลบ.ม.หรือร้อยละ 29 โดยไม่มีน้ำไหลเข้าเขื่อนเลย ส่วนเขื่อนแม่กวงอุดมธารา มีน้ำ 45 ล้าน ลบ.ม.หรือร้อยละ 17 ของความจุเขื่อนมีน้ำไหลเข้า 1.2 หมื่น ลบ.ม.ทำให้สำนักชลประทานที่ 1 เชียงใหม่ ต้องวางแผนการใช้น้ำเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาแย่งน้ำโดยเฉพาะกลุ่มเกษตรกรและผู้ใช้น้ำในชุมชน พร้อมขอความร่วมมือในการร่วมประหยัดน้ำ เพราะแม้ปีปริมาณน้ำจะมากกว่าเมื่อครั้งวิกฤติปี 2558 แต่ก็ยังถือว่าน้อย

จากการคาดการณ์ของสำนักชลประทานที่ 1 หากมีฝนตกในช่วงเดือน ส.ค. และ ก.ย.ตามการคาดการณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาเชื่อว่าสถานการณ์ภัยแล้งใน จ.เชียงใหม่ และ จ.ลำพูน จะคลี่คลายลง และช่วยเพิ่มปริมาณน้ำในเขื่อนมากขึ้น แต่หากยังไม่มีฝนตกอีกผลกระทบอาจใกล้เคียงปี 2558 เพราะมีความจำเป็นต้องสำรองน้ำไว้สำหรับการอุปโภค-บริโภคเป็นหลัก และงดจ่ายให้พื้นที่ภาคเกษตรกรรม ล่าสุดขณะนี้ฝายน้ำ 13 แห่งตลอดแนวแม่น้ำปิงยังสามารถกักเก็บน้ำไว้ได้บางส่วน แต่ก็ถือว่าน้อยเนื่องจากแม่น้ำปิงเริ่มแห้งขอด

สำหรับข้อมูลการใช้น้ำดิบเพื่อผลิตน้ำประปาแจกจ่ายให้กับประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่และลำพูน ของการประปาส่วนภูมิภาค ซึ่งมีทั้งหมด 8 สถานี ปัจจุบันต้องใช้น้ำถึง 1.02 ล้าน ลบ.ม.ต่อสัปดาห์ ดังนั้นน้ำของทั้ง 2 เขื่อนรวมกันจึงเหลืออยู่ 122 ล้านลบ.ม.ซึ่งนโยบายหลักของชลประทานคือต้องเก็บน้ำไว้ใช้อุปโภค-บริโภคเป็นหลัก รองลงมาคือรักษาระบบนิเวศน์หากเหลือก็ค่อยจ่ายให้เกษตรกรได้ใช้

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง