สรรพสามิตเดินหน้าชงเก็บภาษีเบียร์ 0% พบนักดื่มหน้าใหม่เพิ่ม

เศรษฐกิจ
21 ก.ค. 62
14:22
2,710
Logo Thai PBS
สรรพสามิตเดินหน้าชงเก็บภาษีเบียร์ 0% พบนักดื่มหน้าใหม่เพิ่ม
กรมสรรพสามิตเดินหน้าเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง พิจารณาเก็บภาษีเครื่องดื่มเบียร์ไร้แอลกอฮอลล์ หลังพบพฤติกรรมนักดื่มไทยไม่ลดลง แต่กลับเพิ่มขึ้น สวนทางพฤติกรรมนักดื่มในต่างประเทศ

นายณัฐกร อุเทนสุต ผู้อำนวยการสำนักแผนภาษี กรมสรรพสามิต กล่าวว่า จะเร่งศึกษาแนวทางการจัดเก็บภาษีเครื่องดื่มมอลต์ ปราศจากแอลกอฮอล์ หรือเบียร์ 0% โดยอยู่ระหว่างศึกษาความเหมาะสม ระหว่างอัตราจัดเก็บระดับใกล้เคียงกับเบียร์ทั่วไป ร้อยละ 22 แต่ควรสูงกว่าเพดานจัดเก็บภาษีเครื่องดื่มให้ความหวาน และเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลล์ต่ำ ที่ร้อยละ 10-14 ของราคาขายปลีก

หลังพบว่าเบียร์ไร้แอลกอฮอลล์ในไทย กระตุ้นให้เกิดนักดื่มหน้าใหม่เพิ่มขึ้น สวนทางกับต่างประเทศที่จำหน่ายเบียร์ไร้แอลกอฮอลล์ เพื่อลดปริมาณการดื่มเบียร์ที่มีแอลกอฮอลล์ ซึ่งเอกชนมักหยิบยกขึ้นมาเป็นประเด็นคัดค้านการเก็บภาษีดังกล่าว โดยกรมฯ จะเร่งศึกษา และเสนอนายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง พิจารณา

การบริโภคเบียร์ที่มีแอลกอฮอลล์ไม่ได้ลด มีแต่เพิ่มขึ้น แสดงว่าไม่น่ามีการเปลี่ยนมาดื่มเบียร์ 0% แอลกอฮอลล์ แต่นักดื่มหน้าใหม่เริ่มดื่มเบียร์ 0% และเปลี่ยนไปดื่มแบบปกติ

ข้อมูลจากผู้ผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอลล์ ระบุว่า มูลค่าตลาดเบียร์โดยรวมของประเทศไทยในปี 2560 คิดเป็นเงินเกือบ 200,000 ล้านบาท ในจำนวนนี้ตลาดเบียร์พรีเมี่ยม ขยายตัวมากกว่า 600,000 ล้านบาท และมีแนวโน้มขยายตัวเพิ่มขึ้น เนื่องจากพฤติกรรมนักดื่มหันไปบริโภคเบียร์ที่มีแอลกอฮออล์ต่ำลง แต่สัดส่วนการตลาดผลิตภัณฑ์นี้ไม่ได้ลดลง

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง