โปรดเกล้าฯ สถาปนา "สมเด็จพระสังฆราชเจ้า" | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

โปรดเกล้าฯ สถาปนา "สมเด็จพระสังฆราชเจ้า"

พระราชสำนัก
28 ก.ค. 62
20:48
1,413
Logo Thai PBS
โปรดเกล้าฯ สถาปนา  "สมเด็จพระสังฆราชเจ้า"
เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ พระบรมราชโองการ โปรดสถาปนาสมเด็จพระสังฆราชเจ้า

วันที่ 28 ก.ค.62 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศเรื่อง สถาปนาสมเด็จพระสังฆราชเจ้า โดยมีพระบรมราชโองการโปรดสถาปนาพระอัฐิ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (วาสน์ วาสโน) สมเด็จพระสังฆราช วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม พระราชอุปัธยาจารย์ ขึ้นเป็น สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวง และ โปรดสถาปนาพระอัฐิ สมเด็จพระญาณสังวร (เจริญ สุวฑฺฒโน) สมเด็จพระสังฆราช วัดบวรนิเวศวิหาร พระราชกรรมวาจาจารย์ ขึ้นเป็น สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวง

 

 

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง