มติ ก.ต.ตั้ง "ไสลเกษ วัฒนพันธุ์" นั่งประธานศาลฎีกา | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

มติ ก.ต.ตั้ง "ไสลเกษ วัฒนพันธุ์" นั่งประธานศาลฎีกา

การเมือง
31 ก.ค. 62
12:55
514
Logo Thai PBS
มติ ก.ต.ตั้ง "ไสลเกษ วัฒนพันธุ์" นั่งประธานศาลฎีกา
ที่ประชุมคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม (ก.ต.) มีมติเอกฉันท์แต่งตั้งนายไสลเกษ วัฒนพันธุ์ ดำรงตำแหน่งประธานศาลฎีกา คนที่ 45 มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.นี้

วันนี้ (31 ก.ค.2562) เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา การประชุมคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม (ก.ต.) เพื่อพิจารณาวาระแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการตุลาการ มีการพิจารณาตำแหน่งสำคัญคือ ประธานศาลฎีกา คนที่ 45 หลังจากนายชีพ จุลมนต์ ประธานศาลฎีกาคนปัจจุบัน จะพ้นจากตำแหน่งในวันที่ 30 ก.ย.นี้ เนื่องจากอายุครบ 65 ปีบริบูรณ์

ที่ประชุม ก.ต.มีมติเอกฉันท์แต่งตั้ง "นายไสลเกษ วัฒนพันธุ์" รองประธานศาลฎีกา อาวุโสลำดับที่ 1 ดำรงตำแหน่งประธานศาลฎีกา คนที่ 45 ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.2562 เป็นต้นไป

นอกจากนี้ ที่ประชุม ก.ต.ยังมีมติแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงในศาลยุติธรรมอีกหลายตำแหน่ง อาทิ นายวิชัย เอื้ออังคณากุล รองประธานศาลฎีกา ดำรงตำแหน่งประธานศาลอุทธรณ์, นางเมทินี ชโลธร ประธานแผนกคดีผู้บริโภคในศาลฎีกา ดำรงตำแหน่งรองประธานศาลฎีกา, นายประทีป ดุลพินิจธรรมา ประธานแผนกคดีภาษีอากรในฎีกา ดำรงตำแหน่งรองประธานศาลฎีกา, นายนพพร โพธิรังสิยากร ประธานแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศในศาลฎีกา ดำรงตำแหน่งรองประธานศาลฎีกา และนาย อนันต์ วงษ์ประภารัตน์ ประธานแผนกคดีพาณิชย์และเศรษฐกิจในศาลฎีกา ดำรงตำแหน่งรองประธานศาลฎีกา

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง