เช็กถนนน้ำท่วม 13 จังหวัด "อีสาน-ใต้" ผ่านได้แล้ว 32 เส้นทาง

ภัยพิบัติ
1 ก.ย. 62
16:03
19,003
Logo Thai PBS
เช็กถนนน้ำท่วม 13 จังหวัด "อีสาน-ใต้" ผ่านได้แล้ว 32 เส้นทาง

กรมทางหลวงชนบท สรุปสถานการณ์น้ำท่วมเส้นทาง 13 จังหวัดภาคอีสานและภาคใต้ที่ประสบอุทกภัย พบทั้งหมด 49 เส้นทาง สามารถสัญจรผ่านได้แล้ว 32 เส้นทาง และไม่สามารถผ่านได้ 17 เส้นทาง

วันนี้ (1 ก.ย. 62) กรมทางหลวงชนบท (ทช.) โดยสำนักบำรุงทาง รายงานว่า ขณะนี้มีถนน ทช. ประสบอุทกภัย 13 จังหวัด ได้แก่ พิจิตร, พิษณุโลก, ร้อยเอ็ด, มหาสารคาม, อำนาจเจริญ, ยโสธร, กาฬสินธุ์, นครพนม, อุบลราชธานี, มุกดาหาร, พังงา, ภูเก็ต และระนอง ซึ่งได้รับผลกระทบ จำนวน 49 สายทาง สามารถสัญจรผ่านได้ 32 สายทาง และไม่สามารถผ่านได้ 17 สายทาง ดังนี้

พิจิตร

 • สาย พจ.2013 แยก ทล.11 –บ้านตลาดสาม อ.สากเหล็ก จ.พิจิตร
 • สาย พจ.2026 แยก ทล.11 – บ้านบ่อทราย อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร
 • สาย พจ. 2040 แยก ทล.11 – บ้านวังทรายพูน อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร

พิษณุโลก

 • สาย พล.4026 แยก ทล.1115-บ้านไทร อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก
 • สาย พล.2005 แยก ทล. 11 – บ้านท่าหมื่นราม อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 

ร้อยเอ็ด

 • สาย รอ.4078 แยก ทล. 2046 – บ.หนองผักตบ อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด (ไม่สามารถสัญจรผ่านได้)
 • สาย รอ.2016 แยก ทล.23-บ้านตลาดค้อ อ.เมือง,จันหาร จ.ร้อยเอ็ด
 • สาย รอ.3073 ถนนสาย ง.ผังเมืองรวมเมืองร้อยเอ็ด อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 
 • สาย รอ.4035 แยก ทล.2044-บ.โคกสี อ.โพนทอง,เมียวดี จ.ร้อยเอ็ด (ไม่สามารถสัญจรผ่านได้)
 • สาย รอ.2027 แยก ทล.23-บ.โนนสะอาด อ.เสลภูมิ,อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด
 • สาย รอ.2051 แยก ทล.23 – บ้านหนองเทา อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 
 • สาย รอ.4024 แยก ทล.2046 – บ้านดงกลาง อ.เลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด

มหาสารคาม

 • สาย มค.4007 แยก ทล.3063-บ.นาดูน อ.บรบือ,วาปีปทุม,นาดูน จ.มหาสารคาม (ไม่สามารถสัญจรผ่านได้)
 • สาย มค.2020 แยก ทล.23-บ.โนนทัน อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม (ไม่สามารถสัญจรผ่านได้)
 • สาย มค.2005 แยก ทล.23-บ.ลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม

อุบลราชธานี

 • สาย อบ.3021 แยก ทล.202-บ.นาเจริญ อ.เขมราฐ,นาตาล จ.อุบลราชธานี
 • สาย อบ.4035 แยก ทล.2214-บ.นาห่อม อ.ทุ่งศรีอุดม จ.อุบลราชธานี

อำนาจเจริญ

 • สาย อจ.6014 แยกถนนเทศบาลตำบลรัตนาวารีศรีเจริญ – บ.หัวตะพาน อ.หัวตะพาน,ป่าติ้ว จ.อำนาจเจริญ (ไม่สามารถสัญจรผ่านได้)
 • สาย อจ.3006 แยก ทล.202-อ.ชานุมาน อ.ปทุมราชวงศา,ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ
 • สาย อจ.3001 แยก ทล.202-บ.ไร่สีสุก อ.เมือง,เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ (ไม่สามารถสัญจรผ่านได้ อยู่ระหว่างติดตั้งสะพานเบลีย์)
 • สาย อจ.3022 แยก ทล.212-บ.พุทธอุทยาน อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ
 • สาย อจ.4023 แยก ทล.2135-บ.บ้านหนองข้างน้อย อ.พนา,ม่วงสามสิบ จ.อำนาจเจริญ (ไม่สามารถสัญจรผ่านได้)
 • สาย อจ.3017 แยก ทล.212-บ.น้ำคำ อ.เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ (ไม่สามารถสัญจรผ่านได้)

ยโสธร

 • สาย ยส.2002 แยก ทล.23 – บ.นิคม อ. คำเขื่อนแก้ว,ป่าติ้ว จ.ยโสธร
 • สาย ยส.2005 แยก ทล,23 – บ.เชียงเพ็ง อ. คำเขื่อนแก้ว,ป่าติ้ว จ.ยโสธร
 • สาย ยส.3012 แยก ทล.202 – บ.ทรายมูล อ. ป่าติ้ว,เมือง,ทรายเมือง จ.ยโสธร (ไม่สามารถสัญจรผ่านได้)
 • สาย ยส. 5034 แยก ทช.ยส.2002 – บ.ท่าลาด อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร (ไม่สามารถสัญจรผ่านได้)
 • สาย ยส. 3001 แยก ทล.202 – บ.ป่าขาด อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร (ไม่สามารถสัญจรผ่านได้
 • สาย ยส. 3003 แยก ทล.202 – บ.สวาท อ.ป่าติ้ว,ไทยเจริญ,เลิงนกทา จ.ยโสธร (ไม่สามารถสัญจรผ่านได้)
 • สาย ยส.3009 แยก ทล.212 – บ.คำเตย อ.เลิงนกทา,ไทยเจริญ จ.ยโสธร (ไม่สามารถสัญจรผ่านได้)
 • สาย ยส. 4036 แยก ทล. 2116 – บ.กุดแห่ อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร

 มุกดาหาร

 • สาย มห.4007 แยก ทล.2034-บ.ภูล้อม อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร
 • สาย มห.3016 แยก ทล.212-บ.นาโพธิ์ อ.เมือง,ดอนตาล จ.มุกดาหาร (ไม่สามารถสัญจรผ่านได้)
 • สาย มห.4017 แยก ทล.2034-บ.ห้วย อ.เมือง,ดอนตาล จ.มุกดาหาร
 • สาย มห.4021 แยก ทล.2370-บ.ห้วยค้อ อ.หนองสูง,หนองพอก จ.มุกดาหาร
 • สาย มห.3022 แยก ทล.212-บ.โคกหิน อ.นิคมคำสร้อย,หนองสูง จ.มุกดาหาร
 • สาย มห.3002 แยก ทล.212-บ.หนองสูง อ.นิคมคำสร้อย,หนองสูง จ.มุกดาหาร (ไม่สามารถสัญจรผ่านได้)
 • สาย มห.4013 แยก ทล.2116-บ.นาจาน อ.เมือง จ.มุกดาหาร (ไม่สามารถสัญจรผ่านได้)

กาฬสินธุ์

 • สาย กส.4017 แยก ทล. 2039 – บ.โนนสูง อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์
 • สาย กส.2065 แยก ทล.12-บ.ดงสยาม อ.เมือง,ดอนจาน จ.กาฬสินธุ์
 • สาย กส.4022 แยก ทล.2291-บ.ชาด อ.นาคู จ.กาฬสินธุ์
 • สาย กส.4001 แยก ทล.2291-บ.โคกกลาง อ.นาคู,เต๋างอย จ.กาฬสินธุ์
 • สาย กส.4028 แยก ทล.2336-บ.หนองแคน อ.นามน,ดอนจาน จ.กาฬสินธุ์

นครพนม

 • สาย นพ.4036 แยก ทล.2028 – บ.ดอนถ่อน อ.โพนสวรรค์,ศรีสงคราม จ.นครพนม
 • สาย นพ.4052 แยก ทล.2033 – บ.หนองสะโน อ.นาแก จ.นครพนม

ระนอง

 • สาย รน.5011 แยก ทช.รน.1007-บ.ทุ่งตาพล อ.ละอุ่น จ.ระนอง (ดินไหล่เขาสไลด์)
 • สาย รน.1018 แยก ทล.4-น้ำตกสองแพรก อ.กระบุรี จ.ระนอง (ดินไหล่เขาสไลด์)

พังงา

 • สาย พง.4003 แยก ทล.4240-บ.ปลาย อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา (ดินไหล่เขาสไลด์)

ภูเก็ต

 • สาย ภก.4027 แยก ทล.4031-สายอุทยาน อ.ถลาง จ.ภูเก็ต (ไม่สามารถสัญจรผ่านได้)

ขณะนี้หน่วยงานในพื้นที่ได้ติดตั้งป้ายเตือน ป้ายแนะนำเส้นทางเลี่ยง พร้อมนำเครื่องจักรเข้าดำเนินการจัดการสิ่งกีดขวางบนถนนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบเพื่ออำนวยความสะดวกเรียบร้อยแล้ว และในกรณีถนนขาดเมื่อน้ำลดจะรีบดำเนินการเชื่อมทางทันที เพื่อให้ประชาชนสัญจรได้โดยเร็วที่สุดต่อไป ทั้งนี้ ประชาชนสามารถแจ้งเหตุอุทกภัยได้ที่สายด่วนกรมทางหลวงชนบท 1146 ตลอด 24 ชั่วโมง

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวสำหรับคุณ

เรื่องที่คุณอาจจะสนใจ