"อนุทิน" นำ 50 ส.ส.ภูมิใจไทย ยื่นเสนอร่างกฎหมาย 12 ฉบับ - ดันกัญชา 6 ต้น | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

"อนุทิน" นำ 50 ส.ส.ภูมิใจไทย ยื่นเสนอร่างกฎหมาย 12 ฉบับ - ดันกัญชา 6 ต้น

การเมือง
12 ก.ย. 62
18:54
1,244
Logo Thai PBS
"อนุทิน" นำ 50 ส.ส.ภูมิใจไทย ยื่นเสนอร่างกฎหมาย 12 ฉบับ - ดันกัญชา 6 ต้น
พรรคภูมิใจไทย ยื่นเสนอแก้ร่างกฎหมายสำคัญ 12 ฉบับ ต่อสภาผู้แทนราษฎร ประกาศทำตามสัญญาที่ได้หาเสียงและให้คำมั่นสัญญาไว้กับประชาชน

วันนี้ (12 ก.ย.2562 ) นายอนุทิน ชาญวีรกูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย และ ส.ส.บัญชีรายชื่อของพรรค พร้อมด้วย 50 ส.ส.ของพรรค ยื่นต่อนายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร เพื่อเสนอร่างกฎหมาย 12 ฉบับ ให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณา ซึ่งทั้งหมดเป็นกฎหมายที่จะช่วยแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ปรับโครงสร้างและแก้ไขราคาสินค้าเกษตรตกต่ำ ทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนมีรายได้ที่มั่นคงอย่างยั่งยืน และเป็นคำมั่นสัญญาที่เคยให้ไว้กับประชาชนตั้งแต่หาเสียง

ทั้งนี้ ร่างกฎหมาย 12 ฉบับประกอบด้วย ร่างพระราชบัญญัติ หรือร่างกฎหมายการแบ่งปันผลประโยชน์ข้าว, ร่างกฎหมายการแบ่งปันผลประโยชน์มันสำปะหลัง, ร่างกฎหมายการแบ่งปันผลประโยชน์ยางพารา, ร่างกฎหมายการแบ่งปันผลประโยชน์อ้อยและน้ำตาลฉบับที่,

ร่างกฎหมายพืชพลังงาน เพื่อแก้ไขปัญหาราคาพืชเกษตรโดยเฉพาะพืชพลังงาน ,ร่างกฎหมายยาเสพติดให้โทษแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ..ที่มีการติดตามมาตลอด โดยเฉพาะเรื่องการปลูกกัญชาเสรี ,ร่างกฎหมายสถาบันพืชยาเสพติดแห่งประเทศไทย ซึ่งแก้ไขให้อนุญาตบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยให้ปลูกเพื่อบริโภคส่วนบุคคลเพื่อรักษาทางการแพทย์ได้ไม่เกิน 6 ต้นต่อครอบครัว ,ร่างกฎหมายสถาบันพืชยาเสพติดแห่งประเทศไทย เพื่อเป็นหน่วยงานของรัฐในการวิจัย ควบคุม อนุญาตและแปรรูป เพื่อเศรษฐกิจของประเทศ

ร่างกฎหมายอาสาสมัครสาธารณสุขหมอประจำบ้านและหมอประจำหมู่บ้าน,ร่างกฎหมายกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา, ร่างกฎหมายการศึกษานอกระบบส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย, ร่างกฎหมายคุ้มครองแรงงาน และร่างกฎหมายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้