"การบินไทย" แจ้งปรับตารางบินช่วงเทศกาลลอยกระทง | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

"การบินไทย" แจ้งปรับตารางบินช่วงเทศกาลลอยกระทง

เศรษฐกิจ
8 พ.ย. 62
11:16
926
Logo Thai PBS
"การบินไทย" แจ้งปรับตารางบินช่วงเทศกาลลอยกระทง
การบินไทยแจ้งปรับ-ยกเลิกบางเที่ยวบินไปยังภาคเหนือ วันที่ 11-12 พ.ย. และวันที่ 31 ธ.ค.นี้ เพื่อรักษามาตรฐานความปลอดภัย เนื่องจากมีการปล่อยโคมลอยและโคมควันในช่วงเทศกาลลอยกระทง

ร.อ.ปรารถนา พัฒนศิริ ผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายความปลอดภัย ความมั่นคงและมาตรฐานการบิน บริษัท การบินไทยฯ เปิดเผยว่า ในช่วงวันลอยกระทงของทุกปี หลายจังหวัดทางภาคเหนือจัดให้มีการปล่อยโคมลอยและโคมควัน อีกทั้งในวันสิ้นปีก็มีการจัดให้มีการปล่อยโคมลอยด้วยเช่นกัน

ทั้งนี้ การปล่อยโคมดังกล่าวอาจมีผลกระทบต่อความปลอดภัยในการปฏิบัติการบิน บริษัทฯ จึงปรับเวลาทำการบินและยกเลิกบางเที่ยวบินในเส้นทางไป-กลับ กรุงเทพฯ-เชียงใหม่ ในช่วงวันที่ 11-12 พ.ย. และวันที่ 31 ธ.ค.นี้ ดังนี้

1. ยกเลิกเที่ยวบินเส้นทางไป-กลับ กรุงเทพฯ-เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 11-12 พ.ย.62 และวันที่ 31 ธ.ค.62

  • เที่ยวบินที่ ทีจี 120 เส้นทางกรุงเทพฯ-เชียงใหม่ วันที่ 11-12 พ.ย.62 และวันที่ 31 ธ.ค.62
  • เที่ยวบินที่ ทีจี 121 เส้นทางเชียงใหม่-กรุงเทพฯ วันที่ 11-12 พ.ย.62 และวันที่ 31 ธ.ค.62

 

2. ปรับเปลี่ยนเวลาทำการบิน ระหว่างวันที่ 11-12 พ.ย.62 และวันที่ 31 ธ.ค.62

  • เที่ยวบินที่ ทีจี 103 เส้นทางเชียงใหม่-กรุงเทพฯ วันที่ 11 พ.ย.62 เดิมออกจากเชียงใหม่ เวลา 10.05 น. ถึงกรุงเทพฯ เวลา 11.25 น. ปรับเปลี่ยนเวลาบินใหม่เป็น ออกจากเชียงใหม่ เวลา 09.55 น. ถึงกรุงเทพฯ เวลา 11.15 น.
  • เที่ยวบินที่ ทีจี 105 เส้นทางเชียงใหม่-กรุงเทพฯ วันที่ 11 พ.ย.62 เดิมออกจากเชียงใหม่ เวลา 10.40 น. ถึงกรุงเทพฯ เวลา 11.55 น. ปรับเปลี่ยนเวลาบินใหม่เป็น ออกจากเชียงใหม่ เวลา 12.05 น. ถึงกรุงเทพฯ เวลา 13.20 น.
  • เที่ยวบินที่ ทีจี 116 เส้นทางกรุงเทพฯ-เชียงใหม่ วันที่ 11-12 พ.ย.62 และวันที่ 31 ธ.ค.62 เดิมออกจากกรุงเทพฯ เวลา 17.10 น. ถึงเชียงใหม่ เวลา 18.30 น. ปรับเปลี่ยนเวลาบินใหม่เป็น ออกจากกรุงเทพฯ เวลา 15.50 น. ถึงเชียงใหม่ เวลา 17.00 น.
  • เที่ยวบินที่ ทีจี 117 เส้นทางเชียงใหม่-กรุงเทพฯ วันที่ 11-12 พ.ย.62 และวันที่ 31 ธ.ค.62 เดิมออกจากเชียงใหม่ เวลา 19.20 น. ถึงกรุงเทพฯ เวลา 20.40 น. ปรับเปลี่ยนเวลาบินใหม่เป็น ออกจากเชียงใหม่ เวลา 17.50 น. ถึงกรุงเทพฯ เวลา 19.05 น.

ผู้โดยสารสามารถดูรายละเอียดตารางการบิน สำรองที่นั่ง และออกบัตรโดยสารได้ที่เว็บไซต์ thaiairways.com หรือโทรศัพท์สอบถามที่ THAI Contact Center โทร 0-2356-1111 ตลอด 24 ชั่วโมง

ทอท.ขอความร่วมมืองดปล่อยโคมลอย-โคมควัน

นายนิตินัย ศิริสมรรถการ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) กล่าวว่า ช่วงเทศกาลลอยกระทง ระหว่างวันที่ 10-12 พ.ย.นี้ ขอความร่วมมือประชาชนระมัดระวัง หรือหลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวกับการปล่อยวัตถุอันตรายขึ้นสู่ท้องฟ้า เช่น การปล่อยโคมลอย โคมควัน พลุ ตะไล ดอกไม้ไฟ ลูกโป่ง อากาศยานไร้คนขับ (Drone) และการฉายลำแสงเลเซอร์ที่อาจเป็นอันตรายต่อเครื่องบิน และการมองเห็นของนักบินผู้ควบคุมเครื่องบิน

 

ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ.2497 มาตรา 59/1 และ 59/2 รวมทั้งประกาศของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) เรื่อง แนวทางในการพิจารณาอนุญาตให้อากาศยานซึ่งไม่มีนักบินประเภทอากาศยานที่ควบคุมการบินจากภายนอกทำการบินภายในระยะ 9 กิโลเมตร (ห้าไมล์ทะเล) จากสนามบินหรือที่ขึ้นลงชั่วคราวของอากาศยาน ที่ห้ามมิให้มีการกระทำดังกล่าว เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากผู้อำนวยการ กพท. ผู้อำนวยการเขต หรือนายอำเภอในท้องที่ หรือผู้อำนวยการท่าอากาศยาน ในกรณีการขออนุญาตอากาศยานไร้คนขับบริเวณใกล้เคียงสนามบิน

ทั้งนี้ ผู้ที่ต้องการปล่อยวัตถุดังกล่าว นอกจากจะต้องได้รับอนุญาตแล้ว ยังต้องแจ้งข้อมูลวัน เวลา สถานที่และจำนวนให้ท่าอากาศยาน หรือศูนย์ควบคุมการบินในพื้นที่ หรือ กพท. ทราบล่วงหน้า 7 วัน เพื่อที่ กพท.จะได้ออกประกาศแจ้งเตือนนักบินให้หลีกเลี่ยงการใช้ห้วงอากาศตามที่ขออนุญาต

 

เบื้องต้น มีสายการบินแจ้งขอยกเลิกและปรับเปลี่ยนเวลาการบิน ณ ท่าอากาศยาน 6 แห่งของ ทอท.ในช่วงเทศกาลลอยกระทงคือ ระหว่างวันที่ 10-12 พ.ย.นี้ ประมาณ 160 เที่ยวบิน แบ่งเป็นท่าอากาศยานเชียงใหม่ ประมาณ 150 เที่ยวบิน, ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย ประมาณ 10 เที่ยวบิน สำหรับท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ, ท่าอากาศยานดอนเมือง, ท่าอากาศยานภูเก็ต และท่าอากาศยานหาดใหญ่ (ทหญ.) ขณะนี้ยังไม่มีสายการบินแจ้งขอยกเลิก หรือปรับเปลี่ยนเวลาการบิน

ทั้งนี้ ผู้โดยสารสามารถสอบถามตารางเที่ยวบินได้ที่ AOT Contact Center หมายเลขโทรศัพท์ 1722 ตลอด 24 ชั่วโมง

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง